Ledelse

INFORMATION

Niels Peter Nielsen

Administrerende Direktør

Nikolaj Kyhn

Tilbuds og Markedschef

Michael Brondt Pedersen

Økonomichef

Asta Olafsdottir

Planlægningschef

Brian Thrige

Kvalitetschef

Henrik Kronstrand

Trafikchef København

Christina Sanddahl

Trafikchef Nordsjælland

Dragan Mikulovic

Trafikchef Sydsjælland

Ole Bent Andersen

Trafikchef Randers