Spørsmål og svar

Her finner du en oversikt over spørsmål og svar i forbindelse med trafikkstart 1. juli 2019 i Lillestrøm, Sørum og Fet. Dersom du ikke synes du får svar på akkurat ditt spørsmål, kan du kontakte oss på oppstart@nobina.no

 

Hva slags busser skal vi bruke?

Alle bussene driftes på fornybar energi. I tillegg er 22 av bussene elektriske og dermed utslippsfrie. Bussene fordeler seg slik:

22 elektriske lavgulv leddbusser fra BYD
39 laventré leddbusser fra Scania
22 normalbusser fra Mercedes
58 boggibusser fra Mercedes

Se nærmere bekrivelse her.

 

Hvordan blir skiftene?

Skiftoppbyggingen blir tilnærmet som i dag, med normale og delte skift. 

I denne kontrakten har Ruter lagt opp til mer reguleringstid mellom turene. For øvrig vil avløsning stort sett foregå med bruk at el-biler.

 

Hvilke linjer betjenes med el-busser?

Linje 100 mellom Kjeller og Oslo bussterminal betjenes med el-bussene.

 

Hvor skal leddbussene gå?

Leddbussene skal betjene linjene 100, 110 og 300. Leddbussene på linjene 110 og 300 benytter HVO, mens leddbussene på linje 100 er elektriske.