Välkommen till Nobina!

Nobina presenterade sin Q2-rapport den 28 september

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina i nytt stort pilotprojekt med självkörande fordon i Storköpenhamn

Under tre år kommer Nobina att ansvara för och drifta ett pilotprojekt med självkörande bussar i Storköpenhamn. Piloten som är den största i Danmark av sitt slag genomförs i ett unikt samarbete mellan kommunerna i LOOP City, Albertslund och Gladsaxe, Nobina samt IBM, Roskilde Universitet (RUC) och Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Läs mer

Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 31 maj 2017 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda återköpsprogrammet. Huvudanledningen för återköpsprogrammet är att säkra det antal prestations- och matchningsaktier som ska levereras till deltagarna i Nobinas aktiesparprogram. Återköpta aktier kan även användas i syfte att täcka kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma i samband med aktiesparprogrammet.

Läs mer