Välkommen till Nobina!

Nobina presenterar sin Q2-rapport den 28 september

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Inbjudan till resultatpresentation i samband med Nobina ABs rapport för det andra kvartalet 2017/2018

Nobina ABs delårsrapport för det andra kvartalet 2017/2018 kommer att publiceras torsdagen den 28 september 2017 klockan 08:00 (CEST).  

Läs mer

Nobina omstrukturerar Swebus

Under våren inledde Nobina en strategisk översyn av sin verksamhet inom interregional busstrafik. Som en konsekvens av översynen ser Nobina möjligheter att integrera Swebus verksamhet i Nobina Sverige. I samband med de nu föreslagna förändringarna lämnar Swebus vd, Joakim Palmkvist, koncernen.

Läs mer