Välkommen till Nobinakoncernen

För investerarinformation, information om aktien, bolagsstyrning och press vänligen använd menyfunktionen högst upp till höger.

Sverige Finland Norge Danmark Swebus Nobina Technology

Vi förenklar kundens vardagsresande

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina AB (publ) kallar till årsstämma

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2016 kl. 14.00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. The shareholders of Nobina AB (publ) (“Nobina” or the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting (the “Meeting”) on 31 May 2016 at 2.00 p.m. CET at World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

Läs mer