Välkommen till Nobina!

Nobina presenterade sin Q3-rapport den 21 december

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina vinner upphandling i Danmark

Nobina får förtroende av MOVIA, att utveckla och driva busstrafiken i Roskilderegionen. Kontraktet är en del av MOVIA A16 och omfattar totalt 21 nya bussar till ett värde om ca 300 miljoner DKK under kontraktsperioden. Trafiken är planerad att starta i april 2019 och sträcker sig över sex år med en möjlig total förlängning om ytterligare sex år.

Läs mer

Nobina delårsrapport 1 september–30 november 2017

ETT STARKT KVARTAL

Tredje kvartalet 1 september–30 november 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 324 MSEK (2 245), en ökning med 3,5 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 213 MSEK (168).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 140 MSEK (102), och resultatet per aktie uppgick till 1,58 SEK (1,16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 348 MSEK (397).
  • Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till 127 MSEK (154).

Läs mer