Välkommen till Nobina!

Nobina presenterade sin Q2-rapport den 28 september

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 31 maj 2017 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda återköpsprogrammet. Huvudanledningen för återköpsprogrammet är att säkra det antal prestations- och matchningsaktier som ska levereras till deltagarna i Nobinas aktiesparprogram. Återköpta aktier kan även användas i syfte att täcka kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma i samband med aktiesparprogrammet.

Läs mer

NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 JUNI – 31 AUGUSTI 2017

UTVECKLING ENLIGT PLAN

ANDRA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 169 MSEK (2 146), en ökning med 1,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 106 MSEK (142).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 59 MSEK (80), och resultatet per aktie uppgick till 0,68 (0,91).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 294 MSEK (336).
  • Andra kvartalets kassaflöde uppgick till –308 MSEK (–173). Periodens kassaflöde inkluderar utbetalning av föregående års utdelning om –274 MSEK (–230).

Läs mer