Välkommen till Nobinakoncernen

För investerarinformation, information om aktien, bolagsstyrning och press vänligen använd menyfunktionen högst upp till höger.

Sverige Finland Norge Danmark Swebus

Vi förenklar kundens vardagsresande

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 MARS – 31 MAJ 2015

FÖRSTA KVARTALET
• Nettoomsättningen uppgick till 1 995 MSEK (1 886), en ökning med 5,8 procent.
• Justerat rörelseresultat var 106 MSEK före kostnader för börsnoteringen och 14 MSEK (59) efter.
• Justerat periodens resultat efter skatt uppgick till 59 MSEK före kostnader för börsnoteringen och -33 MSEK efter (–23).
• Resultatet per aktie uppgick till -05, SEK (–0,4).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 156 MSEK (99).
• Investeringarna som främst avsåg inköp av bussar, uppgick till 47 MSEK (81).

Läs mer