Välkommen till Nobina!

Nobina har presenterat sin Q1-rapport

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina omstrukturerar Swebus

Under våren inledde Nobina en strategisk översyn av sin verksamhet inom interregional busstrafik. Som en konsekvens av översynen ser Nobina möjligheter att integrera Swebus verksamhet i Nobina Sverige. I samband med de nu föreslagna förändringarna lämnar Swebus vd, Joakim Palmkvist, koncernen.

Läs mer

NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 MARS – 31 MAJ 2017

LÄGRE RESULTAT MEN UNDERLIGGANDE STABILITET

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 276 MSEK (2 224), en ökning med 2,3 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 87 MSEK (121).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 35 MSEK (69), och resultatet per aktie uppgick till
  • 0,39 (0,78).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 177 MSEK (268).

Läs mer