Välkommen till Nobina!

Nobinas Q3-rapport presenterades den 20 december

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina testar elbussar på Norges mest passagerartäta linje

Nobina Norge kommer att delta i ett tvåårigt testprogram av el-ledbussar tillsammans med trafikhuvudmannen Ruter i Oslo. Testkörning av elbussar startar under 2017, i syfte att ställa om till fossilfri kollektivtrafik som ett led i att nå Oslo Stads ambitiösa klimatmål för 2030.

Läs mer

NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER–3O NOVEMBER 2016

NOBINA UPPNÅR NYTT STARKT RESULTAT

TREDJE KVARTALET 1 SEPTEMBER–30 NOVEMBER 2016 
• Nettoomsättningen uppgick till 2 245 MSEK (2 179), en ökning med 3,0 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 168 MSEK (161). 
• Resultatet efter skatt uppgick till 102 MSEK (100), och resultatet per aktie uppgick till 1,16 (1,14). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 398 MSEK (319). 
• Periodens kassaflöde var 154 MSEK (117). 

Läs mer