Välkommen till Nobina!

Nobina presenterade sin Q3-rapport den 21 december

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina delårsrapport 1 september–30 november 2017

ETT STARKT KVARTAL

Tredje kvartalet 1 september–30 november 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 324 MSEK (2 245), en ökning med 3,5 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 213 MSEK (168).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 140 MSEK (102), och resultatet per aktie uppgick till 1,58 SEK (1,16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 348 MSEK (397).
  • Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till 127 MSEK (154).

Läs mer

Stockholm blir först i Skandinavien med självkörande bussar på allmän väg

Nobina blir första bussbolaget i Norden med egna självkörande bussar. Snart kommer bussarna börja rulla i Kista i västra Stockholm där det blir det första försöket med självkörande fordon på allmän väg i Sverige och det största i Norden. Projektet kommer pågå under sex månader och kommer vara öppet och gratis för allmänheten.

Läs mer