ÅRSSTÄMMA 31 MAJ

Aktieägarna i Nobina AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2016 kl. 14.00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

ÅRSSTÄMMA

Vi förenklar kundens vardagsresande

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

NOBINAS ÅRSREDOVISNING 2015/2016

Nobinas årsredovisning för räkenskapsåret 1 mars 2015 – 29 februari 2016.

Läs mer