Välkommen till Nobina!

Nobina bjuder in dig att delta i resultatpresentationen av Q1 2017/2018

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina och Telia i samarbete för smartare busslinjer

Nobina och Telia samarbetar i ett nytt projekt som ska ge möjlighet att utveckla lösningar för smartare resor och kollektivtrafik i framtiden. Med hjälp av anonymiserad mobil nätverksdata analyseras hur människor rör sig för att Nobina bättre ska kunna anpassa busstrafiken och skapa nya lösningar efter resenärernas behov. De första resultaten, med data från Södertörn, visar bland annat var en cykelbuss skulle kunna göra störst nytta, men ger även ökad förståelse för resvägar och slutmål – även utanför kollektivtrafiksystemet. Data och ny statistik bekräftar också trenden av att allt fler jobbar hemma på fredagar.

Läs mer

Troms Fylkestrafikk och Nobina Norge överens om att inte nyttja hela optionsförlängningen

Troms Fylkestrafikk väljer att inte nyttja hela optionsförlängningen med Nobina Norge för busstrafiken i Tromsö. Optionsförlängningen som kunde uppgå till max tre år blir således 1,5 år. Förlängningen träder i kraft i februari 2018 och trafiken kommer att köras i Nobinas regi fram till den 31 juli 2019. Avtalet omfattar 127 tursatta bussar.

Läs mer