Välkommen till Nobina!

Nobina har släppt Årsredovisningen 2016/2017

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Västtrafik förlänger Nobinas avtal för Grön Express och linje 24

Nobina får förlängt förtroende av Västtrafik att bedriva två kontrakt. Expressbusstrafiken mellan Kungälv – Göteborg – Mölnlycke, Grön Express, samt Linje 24. Genom Västtrafiks optionsförlängning förlängs avtalen med två år, fram till 2021 och rör ca 50 fordon.

Läs mer

Nobina inleder strategisk översyn av den interregionala verksamheten

Nobina inleder en strategisk översyn av sin verksamhet inom interregional expressbusstrafik.

Läs mer