Koncernledning

*Aktieinnehaven är uppdaterade per den 17 september 2017

 

 

Visa mer
Magnus Rosén

VD och koncernchef i Nobina AB sedan 2017.

Visa mer
Jan Bosaeus

VD i Nobina Sverige AB sedan 2002, vice VD i Nobina AB sedan 2009. 

Visa mer
Anna Jonasson

HR-direktör sedan 2018.

Visa mer
Per Skärgård

Ekonomidirektör i Nobina AB sedan 2004, vice VD i Nobina AB sedan 2009.

Visa mer
Martin Pagrotsky

Chefsjurist och Chief Compliance Officer sedan 2006.

Visa mer
Jan Volsdal

VD i Nobina Norge sedan 2017.

Visa mer
Tom Ward

VD i Nobina Finland sedan 2004.

Visa mer
Niels Peter Nielsen

VD i Nobina Danmark sedan 2011.

Visa mer
Tomas Hansson

Direktör Verksamhetsutveckling & Koncernfunktioner sedan 2018.