Innovation leder till ökad attraktion för branschen

Vad får oss att välja kollektivtrafik framför egen bil? Och vad gör att du börjar arbeta i kollektivtrafikbranschen, inte för att du måste utan för att du verkligen vill? I ett innovationsprogram med fokus på kreativitet och utveckling vann två Nobinakollegor, Elin Burman och Kent Hjärpe, pris för sitt nytänkande.

Programmet, benämnt Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken, anordnades av Samtrafiken, K2 samt den internationellt erkända forskargruppen Samot. Fokus låg på kollektivtrafikens potentiella utveckling och attraktionskraft, och genom inspirerande föreläsningar och workshops gavs utrymme för erfarna aktörer inom branschen att mötas och tillsammans utforma, utmana och bolla nya idéer.

Det vinnande bidraget, utformat av Elin och Kent, tog sikte på ett av branschens största utmaningar, nämligen förmågan att attrahera nya kollegor. Genom kreativitet och innovativa idéer vändes ett hot till något med stor potential att skapa verklig förändring i hur vi ser på och agerar vid rekrytering av nya medarbetare. Motivationen till vinsten lyder:

”Projektet vänder på perspektiven och ifrågasätter det förgivettagna och gör problem till möjligheter. Konkret och uppskalningsbart i branschen och samtidigt till stor nytta för resenären genom att sätta upplevelsen i centrum. Innovationen har även tagit höjd för den framtida tekniska utvecklingen. ”

– Stort fokus och innovationskraft läggs inom kollektivtrafiken på att utveckla nya lösningar och produkter som gynnar våra kunder, med bekvämare och snabbare resor. Samtidigt har vi en stor utmaning när det kommer till den långsiktiga rekryteringen av nya kollegor till branschen och till Nobina. Därför är det särskilt kul när även dessa frågor uppmärksammas och ett stort grattis till Elin och Kent. Er innovationskraft och kunnande gör att framtiden känns otroligt spännande, säger Jan Bosaeus, VD Nobina Sverige.