Nobina levererar hög kundnöjdhet

I Sverige är 81 procent av kollektivtrafikresenärerna nöjda med sin senaste resa. Högst kundnöjdhet bland Nobinas uppdragsgivare har Värmlandstrafik, som även har lyckats öka det kollektiva resandet. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern 2016.

I topp finns Värmlandstrafik med 86 procent nöjda kunder. Jämfört med föregående år har även marknadsandelen för kollektivtrafiken i Värmland ökat med en procentenhet.

- Resultatet är ett kvitto på att de målmedvetna samarbeten vi har med våra uppdragsgivare ger resultat och att våra medarbetare gör ett riktigt bra jobb, säger Jan Bosaeus, VD för Nobina Sverige. Att ha nöjda kunder är en viktig del i att fler ska välja att resa kollektivt.

Störst ökning i kundnöjdhet bland Nobinas uppdragsgivare har i år Västtrafik, som ökar från 79 procent till 81 procent. Och kunderna inom Värmlandstrafik, där Nobina kör all linjelagd busstrafik är nöjdast för andra året i rad.

- Goda resultat börjar i utvecklingsorienterade upphandlingar som fokuserar på kvalitet och att ställa funktionskrav. Under avtalstiden krävs ett nära samarbete mellan uppdragsgivare, kommuner och trafikföretaget. Så fungerar det i såväl Värmland som i Västra Götaland där vi tillsammans med Värmlandstrafik och Västtrafik erbjuder kollektivtrafik som ger både kund- och samhällsnytta. säger Jan Bosaeus, VD, Nobina Sverige.

Kollektivtrafikbarometern 2016 visar även i år att bussen är det vanligaste färdmedlet inom kollektivtrafiken. Hela två tredjedelar av alla kollektivtrafikresor görs med bussen. Undersökningen visar också att förtroendet för hela kollektivtrafiksystemet riskerar att skadas i regioner där det finns infrastrukturella utmaningar i tågtrafiken.