Nobina startar bussförarskola i Uppsala - invigning 20 mars

Kollektivtrafikföretaget Nobina utökar sin egen bussförarutbildning och startar en lokal förarskola i Uppsala. Initiativet är ett av flera för att säkerställa tillgången på bussförare i regionen. Nobina kör bland annat all regionbusstrafik i Uppland.

Efterfrågan på duktiga bussförare är stor både i Uppsala och hela landet. Kollektivtrafiken växer samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Branschorganisationen Sveriges Bussföretag bedömer att branschen kommer att behöva rekrytera 4200 nya förare fram till 2019.

När: Den 20 mars klockan 10.00

Var: Depå Fyrislund, Norra Depågatan 1 i Uppsala. Buss 804 går hela vägen till depån.

Deltagare: Stefan Lövgren, Nobinas trafikchef i Uppland samt elever och utbildare.

Journalister är välkomna att delta vid invigningen av första kursen.

  • Busstrafiken är en viktig stomme i kollektivtrafiken både nu och i framtiden. Det finns ett stort behov av duktiga bussförare som både kan köra bussarna och samtidigt ge resenärerna en bra service så att bussresan blir en positiv upplevelse. Därför är vi som beställare av trafik väldigt glada att Nobina nu startar den här utbildningen som har inriktning på både service och körskicklighet, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.
  • Med vår nya lokala bussförarskola säkerställer vi att vi har tillräckligt med förare, men också att vi har de bästa och mest serviceinriktade förarna, säger Stefan Lövgren, trafikchef för Nobina i Uppland. Kvalitéten blir allt viktigare i vår bransch och där är förarens roll central. Alla som blir antagna och klarar av utbildningen får fast anställning direkt hos oss.

Vid varje kurstillfälle utbildas 10-15 personer som klarat antagningstesterna och utbildningen pågår under tre månader.

Utöver att starta en egen bussförarskola har Nobina i Uppland även köpt in externa kurser för att utbilda förare under vintern. Initiativen kan även ses mot bakgrund av att Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar pausats på grund av att ett utbildningsföretag har överklagat myndighetens upphandling i oktober 2016. 


 – Vi har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen och hoppas att arbetsmarknadsutbildningarna kommer igång så snart som möjligt. Förutom att fortsätta med egna utbildningssatsningar siktar vi på att ytterligare stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen. Vi är övertygade om att tillsammans kommer lyckas säkerställa att fler bussförare utbildas och kommer ut i riktiga jobb i en växande framtidsbransch, fortsätter Stefan Lövgren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Lövgren, Trafikchef Nobina Uppland

Telefon: 018-430 12 10

Bertil Kinnunen, Regionråd (S) Ordförande Kollektivtrafiknämnden

Telefon: 070-763 40 71