Presse

Pressekontakt

+45 24 40 80 98

Pressmeddelande                  8 februari 2018

 

Nobina vinner upphandling i Danmark

 

Nobina får förtroende av MOVIA, att utveckla och driva busstrafiken i Roskilderegionen. Kontraktet är en del av MOVIA A16 och omfattar totalt 21 nya bussar till ett värde om ca 300 miljoner DKK under kontraktsperioden. Trafiken är planerad att starta i april 2019 och sträcker sig över sex år med en möjlig total förlängning om ytterligare sex år.

Nobina stärker sin position som Danmarks femte största bussoperatör genom det nya kontraktet och breddar förmågan att erbjuda smarta busslösningar till marknaden.

- Vi är förstås glada över det utökade förtroendet från MOVIA och ser fram emot att utveckla och driva trafiken tillsammans med våra nya medarbetare. Att bredda och stärka vår verksamhet är ett viktigt delmål, samtidigt som vi utvecklar vår förmåga att erbjuda effektiva busslösningar, säger Niels-Peter Nielsen, vd Nobina Danmark

De nya bussarna kommer bidra till en renare och bekvämare trafik för resenärerna och samtliga fordon når högsta miljöklass.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 19 februari 2018.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niels-Peter, Nielsen. VD Nobina Danmark, +45 24 40 00 45
David Erixon, Kommunikationschef Nobina +46 72 - 967 02 84

Om Nobina

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter närmare 9 miljarder SEK (2016/17) och har dryga 12 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

 

 

Presse

LINC Projektet - Vælger busser fra EasyMile

LINC projektet, hvor Nobina er hovedpartner, har valgt EasyMile som leverandør af tre selvkørende shuttles. Busserne skal køre ruter på DTU Campus i Lyngby og i Hersted Industripark i Albertslund i 2019-2020.

Leverandøren blev valgt efter en åben proces, hvor LINC både har indsamlet information og gennemført en udbudsrunde med flere forskellige leverandører af selvkørende shuttles.

Ambitionen med LINC et at få erfaringer med autonome shuttles. De autonome shuttles leverer en styrkelse af den kollektive trafik ved at tilbyde et produkt, der kan bringe kunderne det sidste styke vej fra stoppested eller station til deres slutdestination

Bag LINC står byudviklingsområdet LOOP CITY, Nobina, IBM, Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, og partnerorganisationen Gate 21.