Nobinalle ympäristöbonusta

Nobinalle ympäristöbonusta

Nobina Finland ja HSL jatkavat yhteistyössä ympäristöystävällisemmän joukkoliikenteen kehittämistä. Nobina hyödyntää saamansa 0,9 miljoonan euron ympäristöbonuksen vähentämällä linja-autoliikenteen hiilidioksidi- ja lähipäästöjä pääkaupunkiseudulla.

HSL järjesti syksyllä 2018 ympäristöbonusta koskevan tarjouskilpailun, jonka tulokset julkistettiin tänään. Tarjouskilpailussa liikennöitsijät esittivät omat toimenpiteensä, joilla ne vähentävät omia hiilidioksidi- ja lähipäästöjään.

Ympäristöbonuksella Nobina vähentää uusiutuvan dieselin avulla hiilidioksidipäästöjä vajaalla 9000 tonnilla, typenoksideja 9 tonnilla ja pienhiukkasia 0,23 tonnilla vuoden 2019 aikana. Samalla Nobina parantaa nykyisen kalustonsa päästötasoa asentamalla autoihin pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita.

Nobina on jo pitkään panostanut toiminnassaan ympäristöystävällisempään tekniikkaan ja ajotapaan. Yksi esimerkki Nobinan tekemästä ympäristötyöstä on Vihreä Matka -konsepti. Siinä mitataan konkreettisesti kuljettajan ajotapaa, joutokäyntiä ja etenkin jarrun tarpeetonta käyttöä ja siitä aiheutuvaa energiahävikkiä. Koko Nobina-konsernissa Vihreän Matkan avulla saatiin vähennettyä hiilidioksidipäästöjä yhteensä 12 115 tonnia vuonna 2017. Tämä vastaa ajoa henkilöautolla 1900 kertaa maapallon ympäri.