22 elektriske leddbusser på linje 31 fra våren 2019

Nobina setter inn ytterligere 20 elektriske busser på linje 31 mellom Grorud og Snarøya våren 2019 og vil dermed betjene linjen med totalt 22 utslippsfrie busser. Denne satsingen kommer som en følge av at Oslo neste år er utpekt som europeisk miljøhovedstad.

Linje 31 har som Norges mest trafikkerte busslinje 50 000 passasjerer per dag. Norges to første elektriske leddbusser kjører allerede mellom Grorud og Snarøya, og i løpet av våren neste år kommer det etter planen 20 nye elektriske leddbusser på denne linjen. Bussene skal lades på anlegget på Jernkroken.

– I Nobina er vi både stolte og glade for å være med å sette et enda grønnere preg på Oslo i samarbeid med Ruter. Oslo vil få den største flåten av elektriske leddbusser i Norden, og vi vil med denne satsingen på linje 31 tilby nærmere 50 000 passasjerer elektriske, stillegående og utslippsfrie reiser hver dag, sier Nobinas administrerende direktør Jan Volsdal.

Som europeisk miljøhovedstad i 2019 vil Oslo vise frem et miljøvennlig kollektivtilbud der de elektriske bussene setter sitt preg på hovedstaden når Ruter faser inn totalt 70 batterielektriske busser våren 2019. Denne bestillingen er stor i europeisk sammenheng, og Oslo får den største flåten av elektriske leddbusser i Norden. Med de seks elbussene som allerede kjører i pilot, vil Oslo i 2019 ha totalt 76 elbusser, hvorav 52 er leddbusser. Med denne satsingen plasserer Oslo seg tydelig på Europakartet.