Fornøyde seniorer på Nesodden

Seniorpolitikk.no har trukket frem Nobina Nesodden som et godt eksempel på fornøyde seniormedarbeidere.

Bildet, som er tatt av Ulf Peter Helstrøm, viser Svein Frode Johnsen (t.v.) og Hans Vilhelmshaug (t.h.).

Les artikkelen på seniorpolitikk.no