Heliox hurtiglader Nobinas elbusser

I løpet av 2019 vil Nobina ha 44 elektriske leddbusser i trafikk i Oslo og Akershus. Nobina har valgt det nederlandske selskapet Heliox som leverandør av infrastruktur for hurtiglading. 

Nobina faser inn 20 batterielektriske leddbusser på linje 31 i løpet av 2019. I samarbeid med Ruter starter innfasingen til våren og vil gi Norges mest benyttede busslinje rundt 70 prosent elektrisk drift. Linje 31 har rundt 50 000 daglige kunder og 15 millioner påstigende kunder i året. Med unntak av to elektriske leddbusser som allerede benyttes på denne linjen i dag, og som ikke hurtiglades, vil Heliox levere infrastruktur for hurtiglading av 20 busser på Nobinas anlegg på Jernkroken.

Heliox er global markedsleder av infrastruktur for hurtiglading av batterielektriske busser. Løsningen Nobina har valgt innebærer at bussene benytter en pantograf som er plassert på bussens tak og som kontakter den stasjonære ladestolpen på anlegget ved lading. Dette systemet kalles Bus-Up (bildet viser lading av busser på flyplassen Schiphol).

-          Vi er fornøyde med å ha fått Heliox med som leverandør av infrastruktur for hurtiglading til våre elektriske busser.  Heliox har bred erfaring med tilsvarende store e-mobilitetsprosjekter og vil tilføre Nobina viktig kompetanse knyttet til driften av elbusser. De vil være med som et viktig bidrag til Nobinas leveranse av stillegående og utslippsfrie reiser hver dag, sier Jan Volsdal, administrerende direktør i Nobina Norge AS.

-          I Heliox er vi glade for å kunne bidra til at Nobina og Ruter lykkes med å innfri målene om et bedre klima. Heliox har lang og bred erfaring med å levere pålitelig og fremtidsrettede hurtigladingsløsninger. Vi ser frem til å samarbeide om etableringen av en klimavennlig bussflåte i Oslo og på Romerike, som et bidrag til en bærekraftig verden for kommende generasjoner, sier Bob Bouhuijs, direktør Automotive i Heliox.

I tillegg nattlades bussene med teknologi fra bussleverandøren BYD.  Det forberedende arbeidet med etableringen av infrastrukturen er allerede i gang.

Fra juli 2019 tar Nobina i bruk ytterligere 22 elektriske leddbusser i kontrakten med Ruter på Romerike (Lillestrøm, Sørum og Fet). Bussene skal betjene linje 100 som går mellom Kjeller og Oslo. Også i denne kontrakten blir bussene ladet på bussanlegget, som i dette tilfellet er i Leiraveien på Lillestrøm, og hurtiglades med infrastruktur fra Heliox på dagtid.

Bakgrunnsinformasjon
Som europeisk miljøhovedstad i 2019 vil Oslo vise frem et miljøvennlig kollektivtilbud der elbussene setter sitt preg på hovedstaden. I tillegg til dagens seks testbusser, kommer 70 batterielektriske busser til å fases inn i drift. De vil kjøres på 13 bussruter sentralt i Oslo. Dermed får Oslo Nordens største flåte av elektriske leddbusser med totalt 76 elbusser, hvorav 52 er leddbusser.

Busskontraktene på Romerike er et viktig bidrag for å lykkes med det grønne skiftet i kollektivtrafikken. Det kommer totalt 39 elbusser på Nedre Romerike 1. juli 2019, hvorav 22 elektriske leddbusser fra Nobina.

Totalt blir det 115 elbusser i drift sommeren 2019 på sentrale linjer i Oslo og Akershus. 76 av disse bussene er elektriske leddbusser, som befester at hovedstadsregionen får Nordens største elbussflåte i 2019.