Nobina inngår avtale med SJ

Fra og med SJ Norges driftsstart av Trafikkpakke 2, 8. juni 2020, vil Nobina ha ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av all alternativ transport for SJ Norges operasjon. Dette vil gjelde både planlagte og ikke-planlagte driftsavvik. Avtalen omfatter strekningen fra Oslo i sør til Saltenpendelen i nord, Rørosbanen i øst og Raumabanen i vest.

Jernbanen står overfor mange store og viktige prosjekter fremover, og Nobina vil være strategisk partner for SJ når det gjelder å organisere alternativ transport og sikre at passasjerer til enhver tid kommer frem til sitt bestemmelsessted.

Dette oppdraget kommer i tillegg til et tilsvarende samarbeid med andre togoperatører som Nobina har.

«Nobina gleder seg til å ta fatt på dette spennende, nye oppdraget, og samarbeide tett med SJ Norge for å finne de beste løsningene for kundene med mål om å redusere tiden fra bruddet oppstår til alternativ transport er på plass», sier Jan Volsdal, adm. direktør i Nobina AS.

« Vi er glade for å ha fått denne avtalen på plass og ser frem til et godt samarbeid fremover. Det er avgjørende for oss at alternativ transport ved avvik fungerer slik at vi på en effektiv og problemfri måte får våre passasjerer frem til sitt bestemmelsessted. Det skal alltid være en trygghet for de reisende at de kommer frem», sier Sverre Høven, adm. direktør SJ Norge.