Nobina vant anbud med elektriske busser

Fra 1. juli 2019 får innbyggerne i Lillestrøm, Sørum og Fet et ambisiøst og miljøeffektivt kollektivtilbud med busser som utelukkende benytter fornybar energi. Av 141 nye busser er det også 22 elbusser med nullutslipp.

Med denne satsingen tar Nobina og oppdragsgiveren Ruter et stort skritt på vei mot et utslippsfritt kollektivtilbud, og Nobina er svært fornøyd med å kunne bidra i denne utviklingen.

-  I Nobina er vi er både glade og stolte over å ha vunnet denne viktige kontrakten. Vi ser frem til å kunne tilby kundene et godt kollektivtilbud med moderne og miljøvennlige busser som driftes 100 prosent på fornybar energi. I tillegg tar vi i bruk elektriske busser også i denne kontrakten, sier administrerende direktør Jan Volsdal i Nobina.

De elektriske bussene settes inn på linje 100, som betjener strekningen Kjeller – Oslo bussterminal. Bussene betjener folkerike områder og er blant annet innom sentrum i både Lillestrøm og Lørenskog i tillegg til Oslo. De vil dermed være med å bidra positivt for luftkvaliteten og miljøet for mange innbyggere i Oslo og Akershus.

-  Nobina er ledende på utvikling og bruk av elektriske busser og vi gleder oss til å bidra med vår kompetanse og erfaring i den videre utviklingen av kollektivtilbudet i dette området, sier Volsdal.

Kontrakten, som er den største i anbudsområdet Romerike, har åtte års varighet med mulighet for tre års forlengelse. Kontraktens totale verdi beregnes til å være på ca. 2,7 milliarder kroner.