Populær tilbringertjeneste

De selvkjørende elektriske bussene som ble testet ut på Fornebu denne sommeren har vært en suksess. Over 10 000 nysgjerrige reisende har benyttet anledningen til å prøve gratistilbudet mellom Fornebu S og Storøyodden badeplass.

Nobina har driftet de to bussene som til sammen har kjørt i overkant av 4 000 kilometer fra de ble satt i drift den 18. juni til prosjektet ble avsluttet 31. august. Bussene, som styres med kunstig intelligens, var programmert til å kjøre i lav fart og stoppe for alt av hindringer. Det har i tillegg alltid vært en vert/operatør om bord som har ønsket de reisende velkommen og som har svart på spørsmål. Verten kunne også overstyre automatikken og kjøre bussene manuelt når det var behov for det.

Bussene hadde avgang fra hver sin endeholdeplass ca. hvert 15 minutt og betjente én holdeplass ved skolen underveis på strekningen, alle dager mellom kl. 10 00 og kl. 18 00. Vertene forteller at det nesten alltid var reisende med avgangene, og at det er mange lokale innbyggere som benyttet tilbudet. Bussene fikk også stamkunder blant beboerne i området. Dette var fortrinnsvis eldre som benyttet tilbudet til og fra butikksenteret, men også barn som var nysgjerrige og ble introdusert til bruk av kollektivtransport.

Kan du klare deg uten bil?
Dette har vært et pilotprosjekt i regi av OBOS, Bærum kommune, Acando, Ruter og Nobina Norge AS. Hensikten var å lære om fremtidens mobilitetsløsninger. Prosjektet håper erfaringene gir svar på om slike busser, kombinert med det ordinære kollektivtilbudet samt bil- og sykkeltildelingsordninger, kan gjøre det mulig å klare seg uten privatbilen i fremtiden. For eksempel vil en næringseiendom, et boligprosjekt eller et annet samlingspunkt som i dag ligger noen kilometer fra et kollektivknutepunkt, kunne knyttes sammen med det eksisterende kollektivnettet ved hjelp av selvkjørende minibusser.

Fakta om bussene
Bussene hadde en totalkapasitet på 12 personer inkludert bussverten. Veidirektorat ga tillatelse til seks sitteplasser pluss verten. Makshastigheten i denne testperioden var 12,5 km/t.