Om Nobina

Nobina er et børsnotert, nordisk busselskap med til sammen rundt 9 000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi bidrar til å skape et bedre samfunn med økt mobilitet gjennom innovative og miljøvennlige buss- og trafikkløsninger.

Nobina i Norge

Nobina Norge AS utfører ordinær rutetrafikk og skolekjøring i Akershus, Oslo og Lillestrøm. I tillegg tilbyr vi utleie av buss med bussfører der vi er representert.

Vi har årlig rundt 44 millioner påstigende kunder, og betjener blant annet linje 31, som er Norges tyngst busslinje med rundt 50 000 daglige påstigninger.

I Oslo betjener vi linjene 25, 30, 31, 31E, 32 og 36E. I tillegg kommer nattlinjene N1, N2, N5, N11, N12,  N30, N32 og N63.

I Akershus betjener vi alle linjene i Ski,Vestby og på Nesodden.

Vi er ca 1 200 medarbeidere som bidrar til å levere service, trygghet og en enkel reise til kundene. 

Hva er Nobina?

Nobina er Nordens største og mest erfarne operatør innen kollektivtrafikk. Vår ekspertise innenfor prospektering, anbudsarbeid og aktiv forvaltning av offentlige trafikkontrakter sammen med leveranser med høy kvalitet over lengre tid, gjør oss til bransjeleder når det kommer til lønnsomhet, utvikling og initiativ for utvikling av bransjen. 

 

Hva gjør Nobina?

Gjennom å levere kontraktfestet kollektivtrafikk på oppdrag for det offentlige i Norge, Sverige, Danmark og Finland, sørger Nobina daglig for at over én million mennesker kommer seg til jobb, skole og andre aktiviteter. 

 

Hvilke verdier skaper Nobina?

Nobina gjør reisen enkel og forutsigbar for sine kunder hver dag. Vår suksess skaper et bedre samfunn i form av økt mobilitet, redusert miljøbelastning og lavere samfunnskostnader. Det overordnede finansielle målet for virksomheten vår er å generere en stabil og lønnsom vekst.

Les mer om Nobina-konsernet her