Nobinas verdier

Alt vi gjør skal gjenspeile seg i våre verdier. De skal være retningsgivende for våre beslutninger og førende for vår atferd, og være med å innfri forretningsidéen og visjonen.

Forretningsidé
Vi forenkler kundenes hverdagsreiser

Verdier
Vi respekterer hverandre
Vi bryr oss
Vi er gode ledere

Visjon
Alle ønsker å reise med oss