Rutiner, instrukser og arbeidsmetoder

Må man benytte slips? Hvordan er rutinene knyttet til alkolåsen? Er det lov å bruke mobiltelefon? Her kan du lese mer om arbeidsrutinene i Nobina.

I Nobina har vi god dokumentasjon på hvilke rutiner som gjelder i ulike situasjoner. Noen av disse rutinene kommer vi til å prate om i din kommende bli kjent-samtale. For at du allerede nå skal kunne gjøre deg kjent med det som snart blir din hverdag, legger vi også ut noen av disse dokumentene her på hjemmesiden.

Trygg og sikker trafikk – regler for bruk av mobiltelefon

Uniformsreglement

Årlig uniformstildeling 

Nobina er en IA-bedrift

Nyansatt i Nobina

Pulsen (medarbeiderundersøkelse)

Fagforening og vernetjeneste

RAS - støtteordninger bussførere

Forsikringer i Nobina