Spørsmål og svar

Her finner du en oversikt over spørsmål og svar i forbindelse med trafikkstart 1. juli 2019 i Lillestrøm, Sørum og Fet. Dersom du ikke synes du får svar på akkurat ditt spørsmål, kan du kontakte oss på oppstart@nobina.no

an jeg starte som timefører i Nobina?
Vi håper at alle timeførerne ønsker å jobbe i Nobina fra 01.07.2019. Vi har fått en liste fra Unibuss og en tillatelse til å kunne henvende oss direkte til dere. Dere vil få en e-post fra oss i løpet av denne uken (uke 47) med mer informasjon og kontaktdata dersom dere vil fortsette på Lillestrøm fra juli 2019 . Det kan bli mulighet for fast ansettelse.

Hvordan jobber Nobina med skiftplaner og deltskift?
Det er kommet mange spørsmål om hvordan Nobina jobber med skiftplaner og deltskift.

Dette kan vi foreløpig ikke gi et konkret svar på. Vi kommer til å ha turnuser for å ivareta ønsket om langfri for dem som har behov for det. Vi kan imidlertid ikke nå love at langfriturnusene kommer til å ha identisk fridagsmønster. Dette vil vi med hjelp av turnusgrupper bestemme på et senere tidspunkt. Vi kommer tilbake til hvordan turnusene for øvrig kommer til å se ut, og hvor mange langfriturnuser vi kommer til å ha.  I mellomtiden kan du se på noen eksempler på hvordan det pleier å være. 

Tilpasser Nobina turnuser for pendlere til utlandet? 
Nobina forsøker å få turnusene til å passe for så mange førere som mulig, men vi er samtidig styrt av rammene som gis i arbeidsmiljøloven og bussbransjeavtalen. Innenfor disse rammene gjør vi det vi kan for å møte ønskene.

Planavdelingen avholder også en førerundersøkelse i samarbeid med turnusgruppen. Den blir lagt til grunn for arbeidet med arbeidsskjemaene.

Se også svaret nedenfor på "Hvordan planlegges rotasjonene i Nobina?"

Når lyses jobbene ut?
I løpet av januar 2019 får vi lister fra Unibuss over hvem som ønsker å virksomhets overdras til oss. De vil få ny kontrakt hos Nobina og trenger ikke søke.


Vi antar at det vil være behov for flere førere enn dem som overdras fra Unibuss. Etter at Unibuss har hatt sin generalavertering i høst, vil vi kontakte timeansatte i Unibuss for å tilby dem kontrakt som timefører i Nobina.

Når vi har fått oversikt over hvor mange medarbeidere vi totalt har fått fra Unibuss, vil vi lyse ut eventuelle ledige stillinger eksternt. Da kan alle kan søke. Stillingene lyses ut på nettsiden  vår. Der kan man abonnere på oppdateringer. Søknaden må sendes via lenken på nettsiden.

Er opplysningene som ble gitt i informasjonsmøtene tilgjengelig noe sted?
Ja, du kan se presentasjonen som ble holdt her: Informasjonsmøte Unibuss

Må vi ta norsktest når vi begynner i Nobina?
Nobina stiller ingen språkkrav i forbindelse med overdragelsen. Når overdragelsen er gjennomført, vil vi kartlegge om det er medarbeidere som har behov for å utvikle sitt norske språk. For dem som har et slikt behov, er det et krav at de gjennomfører et språkkurs som blir arrangert av Nobina. Vi tror ikke det vil bli benyttet noen test. Eventuelt vil den kun benyttes i forbindelse med språkkurset.

Får vi kjøre overtid i Nobina?
Det er vanskelig å si noe om omfanget av overtidskjøring i forkant av oppstarten, men Nobina har i dag overtid på alle sine driftsområder. Hvor mye varierer fra tid til annen og fra sted til sted.

Hvordan planlegges rotasjonene i Nobina?
Dette kan vi foreløpig ikke gi et konkret svar på. Vi kommer til å ha turnuser for å ivareta ønsket om langfri for dem som har behov for det. Vi kan imidlertid ikke nå love at langfriturnusene kommer til å ha identisk fridagsmønster. Dette vil vi med hjelp av turnusgrupper bestemme på et senere tidspunkt. Vi kommer tilbake til hvordan turnusene for øvrig kommer til å se ut, og hvor mange langfriturnuser vi kommer til å ha.

Hva er de rettslige, økonomiske og sosiale følgene av virksomhetsoverdragelsen?
Du finner svar i protokollen fra drøftingsmøtet mellom Unibuss og Nobina. Protokollen ligger her

Får jeg med meg min ansiennitet til Nobina?
Ja, det får du. 

Hvilke pensjons- og forsikringsordninger har Nobina?
Vi har pensjon i DNB og forsikring i Protector. Du kan lese mer her.

Lønnssystem og lønnsslipp
Vårt lønnssystem heter Aditro og vi sender lønnsslippen på e-post.

Har Nobina timebank og hvordan fungerer den? 
Ja, vi har timebank. Du får time for time med ubekvemstillegg. Timebanken kan benyttes til utvidelse av ferie dersom det passer med den totale feriekabalen. Se for øvrig vår timebankavtale her.  

Når er fristen for å søke om ferie?
Fristen for å søke hovedferie kan variere noe fra område til område. Ut over hovedferien er søknadsfristen 14 dager. 

Er det krav til å bruke sjåførkort? 
Sjåførkort kommer nok mer og mer som en vanlig praksis i fremtiden. Vi vil nok ta dette i bruk hos dere også. 

Hva slags busser skal vi bruke?
Alle bussene driftes på fornybar energi. I tillegg er 22 av bussene elektriske og dermed utslippsfrie. Bussene fordeler seg slik:

22 elektriske lavgulv leddbusser fra BYD
39 laventré leddbusser fra Scania
22 normalbusser fra Mercedes
58 boggibusser fra Mercedes

Se nærmere bekrivelse her.  

Hvordan blir skiftene? 
Skiftoppbyggingen blir tilnærmet som i dag, med normale og delte skift. 

I denne kontrakten har Ruter lagt opp til mer reguleringstid mellom turene. For øvrig vil avløsning stort sett foregå med bruk at el-biler. 

Hvilke linjer betjenes med el-busser? 
Linje 100 mellom Kjeller og Oslo bussterminal betjenes med el-bussene. 

Hvor skal leddbussene gå?
Leddbussene skal betjene linjene 100, 110 og 300. Leddbussene på linjene 110 og 300 benytter HVO, mens leddbussene på linje 100 er elektriske.