Värderingar

Fem gemensamma värderingar slår fast vilken etik koncernen tillämpar inom alla delar av verksamheten, från internt arbete till relationer med externa parter. De belyser också hur verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt. Värderingarna följs upp systematiskt och ger företagsledningen en bild av hur förankrade värderingarna är i verksamheten.

Vi finns för våra kunder 

Vi är lyhörda för kundens behov och bemöter kunden med vänlighet och respekt. Vi håller våra löften, utvecklar prisvärda lösningar och förenklar för våra kunder.

Vi arbetar med ständig utveckling 

Vi når mål och levererar resultat. Vi är resurseffektiva och håller minst utlovad kvalitet. Vi arbetar med målstyrning och systematisk uppföljning för att ständigt förbättra företaget och våra tjänster.

Vi värnar gott ledarskap 

Vi har definierade krav på ledare och medarbetare. Vi sätter kunders och företagets intressen framför våra egna. Vi främjar gränslöst samarbete. Vi ger återkoppling på utfört arbete och uppmärksammar prestationer. Vi kan hantera förtroenden.

Vi respekterar varandra 

Vi värnar allas lika värde och behandlar varandra med vänlighet och respekt. Tillsammans skapar vi ett tryggt och kreativt arbetsklimat som stimulerar initiativ och förbättringsförslag. Vi agerar på bristande respekt mot kunder, varandra och företaget.

Vi bryr oss 

Vi tar ett aktivt ansvar för miljö och samhälle. Vi uppmuntrar hälsa och personlig utveckling. Vi följer lagar och regler. Vi är engagerade och bryr oss om varandra, våra kunder och vår omvärld.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer