Värderingar

Tre gemensamma värderingar slår fast vilken etik koncernen tillämpar inom alla delar av verksamheten, från internt arbete till relationer med externa parter. De belyser också hur verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt. Värderingarna följs upp systematiskt och ger företagsledningen en bild av hur förankrade värderingarna är i verksamheten.

Vi respekterar varandra 

Vi värnar allas lika värde och behandlar varandra med vänlighet och omtanke. Tillsammans skapar vi ett tryggt och kreativt arbetsklimat. Vi agerar på bristande respekt mot kunder, varandra och företaget.

Vi bryr oss 

Vi är engagerade, lyhörda och bryr oss om varandra. Vi tar ett aktivt ansvar för miljö, samhälle, trygghet och säkerhet. Vi uppmuntrar hälsa och personlig utveckling.

Vi är goda ledare

Vårt ledarskap bygger på tillit, öppenhet och mod. Vi motiverar genom att skapa delaktighet och uppmärksamma prestationer. Som ledare är vi bra föredömen i all vår kommunikation.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer