Vision

Nobinas vision att "alla vill resa med oss" är förstås en stor utmaning, men en bra vision ska vara svårnådd. Vår ambition att öka det kollektiva resandet bygger på att vi gemensamt med våra uppdragsgivare och partners kan skapa bästa möjliga kundnytta. Då lever vi upp till vår affärsidé: Förenkla kundens vardagsresor.

Alla vill resa med oss

Framtidens bussresor skapas av engagerade medarbetare som känner att deras insats gör skillnad.

För att uppnå detta måste det vara enkelt att resa med oss, tydliga tidtabeller, relevant information om trafikstörningar, hög tillgänglighet, enkelt att köpa biljett.

Det kräver en tät dialog med våra resenärer och uppdragsgivare. Med den samlade erfarenheten kan vi nå nya mål som skapar en än mer attraktiv persontrafik.

Det får heller inte vara för kostsamt för vare sig en enskild resenär, vår uppdragsgivare eller för miljön. Allt vi gör ska ha ett hållbarhetsperspektiv som sträcker sig från familjebudgeten, uppdragsgivarens resurser till klimatfrågorna i världen. Våra möjligheter att skapa effektiva samordningsvinster, utökade samarbeten mellan uppdragsgivare och partners bidrar till en resurseffektivare verksamhet både för den enskilde och i ett helhetsperspektiv.

Det yttersta förtroendet hos våra resenärer och uppdragsgivare vinner vi dock enbart genom vårt eget agerande. Vi vet sedan tidigare att vi har ett stort förtroende bland såväl resenärer som uppdragsgivare. Vår verksamhet bygger förtroende och individuell kommunikation, mellan resenären och bussföraren, på verkstaden, i kontraktsförhandlingar. Vårt dagliga agerande ska präglas av respekt och vänlighet. Rak kommunikation, lyhördhet, tolerans. En naturligt vänlig attityd som signalerar omtänksamhet, värme och sympati är smörjmedlet i den komplexa värld där vi och våra resenärer dagligen ska klara av sitt vardagspussel.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer