Ersättningar och ersättningsrapporter

Årsstämman beslutar varje år om de ersättningsprinciper som ska tillämpas under räkenskapsåret. 

Ledande befattningshavare inom Nobina är vd och koncernchef, dotterbolagens vd:ar, ekonomidirektör och de funktioner som direktrapporterar till vd. För att bolaget ska kunna attrahera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens är det viktigt att bolaget har ett konkurrenskraftigt ersättningspaket som är marknadsmässigt för ledande befattningshavare. Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fasta löner, kort- och långsiktiga rörliga ersättningar, pensioner och andra sedvanliga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla den anställdes prestationer och ansvar.  

Copyright Nobina 2022