1. Nobina /
  2. Bolagsstyrning /
  3. God bolagsstyrning /
  4. Integrerad riskhantering

Integrerad riskhantering

All affärsverksamhet utsätts för olika risker och därför måste bolaget ha en effektiv riskhantering. Nobinas mål med sin riskhantering är inte alltid att eliminera alla risker, vilket är nästan omöjligt, utan istället hela tiden optimera eller begränsa verksamhetens risker för att kunna nå målen och följa affärsplanen.

Vår riskhanteringsprocess är integrerad i såväl strategi som styrning av verksamheten. Bolaget hanterar risker aktivt genom att bevaka, identifiera, bedöma och åtgärda risker dagligen. För Nobina betyder en god och effektiv riskhantering att skapa en balansgång mellan mål och begränsning av risker.

De olika risker koncernen utsätts för är allt från finansiella risker (t.ex. ränterisker, kreditrisker) till löpande operativa risker (t.ex. trafikstörningar och tekniska fel på fordonoch hållbarhetsrisker (t.ex. klimatförändringar, konflikter, brist på resurser). För att effektivisera riskhanteringen har Nobina kategoriserat riskerna i olika riskområden. 

I vår årsredovisning kan du läsa mer om vår riskhantering och hur risker kan påverka ett bolag som saknar eller brister i sina kontroller 

Se illustrationen över vår arbetsgång för riskhantering i större format.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024