Koncernledning

*Aktieinnehaven är uppdaterade per den 28 februari 2018

 

 

Visa mer
Magnus Rosén

VD och koncernchef i Nobina AB sedan 2017.

Visa mer
Jan Bosaeus

Vice koncernchef och vice vd i Nobina AB sedan 2018.

Visa mer
Henrik Dagnäs

Vd i Nobina Sverige AB sedan 2018. 

Visa mer
Jenny Lundmark

HR-direktör sedan 2019.

Visa mer
Per Skärgård

Ekonomidirektör i Nobina AB sedan 2004, vice VD i Nobina AB sedan 2009.

Visa mer
Martin Pagrotsky

Chefsjurist och Chief Compliance Officer sedan 2006.

Visa mer
Magnus af Petersens

Direktör Strategi & Förvärv sedan 2019.

Visa mer
Petri Auno

VD i Nobina Finland sedan 2019.

Visa mer
Jan Volsdal

VD i Nobina Norge sedan 2017.

Visa mer
Niels Peter Nielsen

VD i Nobina Danmark sedan 2011.