Nobina Aktie 77,05 SEK
-1,78%

Styrelseutskott

För att effektivisera styrelsens arbete tillsätter styrelsen ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskotten tar fram rekommendationer till styrelsen i frågor som kräver styrelsebeslut, och håller även styrelsen löpande informerad om arbetet i utskotten.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021