Hållbara affärer

Att underlätta rörligheten och minska belastningen på miljön är centralt för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle – lokalt och globalt. Vårt sätt är att få fler människor att välja ett kollektivt resande genom att tydliggöra ekonomiska, miljömässiga och sociala värden.

Nobinas affärsverksamhet och hållbarhetsarbete förenas i att få fler att ställa bilen för att istället resa kollektivt med våra lösningar. Rörligheten i samhället ökar, tillväxten gynnas, miljön mår bättre, och i förlängningen främjas den geografiska och sociala balansen.
Vikten av att driva utveckling i rätt riktning konkretiseras också i de övergripande globala mål framtagna av FN, som syftar till att både öka rörligheten i samhället och få fler att välja klimatsmart resande.

Nobinas påverkan och ansvar

Med en verksamhet som till stora delar är offentligt finansierad är det viktigt för oss att tydliggöra hur vi tar ansvar. Vi är engagerade och bryr oss om uppdragsgivare, resenärer, varandra och det samhälle där vi verkar. Vi söker också ständigt nya vägar för att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Genom att vara delaktiga i det förberedande arbetet inför upphandling, bidrar vi till att skattebetalarnas pengar kan användas mer effektivt över lång tid.

Mer information om Nobinas hållbarhetsarbete som redovisas i enlighet med rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative (GRI) finns i Nobinas Årsredovisning 2015/16.

OM KONCERNEN

Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer