Miljöansvar

Ansvarstagande

Partikel- och koldioxidutsläpp samt bränsleförbrukning är prioriterade miljöfrågor för Nobina. I takt med att äldre kontrakt växlas mot nya, som styr bussflottan mot en användning av förnybara bränslen, kan vi med glädje notera att en kontinuerlig minskning av koldioxidutsläpp sker.

För Nobina handlar det om att förhålla oss till och leverera i enlighet med befintliga kontrakt. Samtidigt som vi på ett lönsamt sätt för både oss och samhället planerar för att stegvis anpassa bussflottan utifrån nya krav.

En hörnsten i arbetet med att öka vår konkurrenskraft och minska miljöbelastningen är att i alla delar av verksamheten nyttja våra resurser så effektivt som möjligt. En fortsatt prioriterad åtgärd är därför att höja miljökompetensen inom Nobina för att skapa den nödvändiga förståelsen för hur det hela hänger ihop.

Ökat engagemang för en grönare resa 

Under verksamhetsåren har förarstödet ”Den gröna resan” ökat i popularitet bland våra förare. Applikationen hjälper föraren med sparsam körning och effekterna syns bland annat i form av lägre bränsleförbrukning och bättre kundupplevelse. I spåren av mjukare körning och lägre g-krafter i bussen ska även den ökade komforten för våra resenärer nämnas.

OM KONCERNEN

Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer