Socialt ansvar

Ansvarstagande

Med engagerade och motiverade medarbetare som känner att deras insats gör skillnad säkerställer vi fler och nöjdare resenärer. Högsta prioritet för Nobina har även säker verksamhet och arbetsmiljö, där vår nollvision vad gäller personskador understryker allvaret.

Det är i våra medarbetares dagliga arbete som vårt erbjudande och vår vision främst levandegörs. Med vår resenärsfokuserade företagskultur intar våra medarbetare en central roll med uppdrag att leverera ett enkelt och vänligt resande. Avgörande är att våra medarbetare är motiverade, delaktiga och mår bra.

Lokalt ledarskap och ett medarbetarskap med resenären i centrum

Med målet att vara branschens attraktivaste arbetsgivare arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och motivera våra medarbetare. Vi ser det lokala ledarskapet som avgörande för att få alla medarbetare att känna till trafikområdets mål och känna delaktighet i arbetet med att nå dem. En förutsättning för vår lönsamhet och framgång i stort är att våra medarbetare vet vad som förväntas av dem. För att var och en ska kunna agera i enlighet med de kriterier som ens prestation bedöms utifrån, tillämpar Nobina en tydlig målstyrning. För samtliga medarbetare ska det finnas individuella mål som diskuteras och formuleras vid det medarbetarsamtal som var och en ska ha med sin närmsta chef minst en gång om året.

Som verksam i en rörlig och personalintensiv bransch är ett kontinuerligt kompetensförsörjningsarbete grundläggande för vår framgång.

OM KONCERNEN

Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer