Nobina Aktie 77,4 SEK
0,52%

Investerare

Nobina är Nordens ledande företag inom kollektivtrafik och har en stark position inom omsorgsresor i Stockholm och Göteborg. Vi transporterar varje dag en miljon människor och omsatte 2019/20 10,6 miljarder kronor, med en justerad EBT-marginal om 4,4 procent. Under de senaste tre åren uppgick vår omsättningstillväxt till i genomsnitt 8 procent. Nobinas aktie är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
Default buss drone image

Starkt resultat i en utmanande marknad

Under 2020/21 uppnådde vi vår högsta omsättning och vårt starkaste resultat någonsin, trots en mycket utmanande situation. Den valutajusterade omsättningen för det fjärde kvartalet steg med 11,4 procent och justerad EBT mer än tredubblades till 129 MSEK. Samtrans stod för en ansenlig del av resultatförbättringen samtidigt som nya kontrakt inom extratrafik, ersättningstrafik, retroaktiv ersättning

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021