Nobina Aktie 82,25 SEK
0,3%

Investerare

Nobina är Nordens ledande företag inom kollektivtrafik och har en stark position inom omsorgsresor i Stockholm och Göteborg. Vi transporterar varje dag en miljon människor och omsatte 2020/2021 10,8 miljarder kronor, med en justerad EBT-marginal om 5,6 procent. Under de senaste tre åren uppgick vår omsättningstillväxt till i genomsnitt 7,3 procent. Nobinas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Starkt resultat och minskat klimatavtryck

Det andra kvartalet 2021/2022 var mycket starkt för Nobina där vi noterar det högsta enskilda kvartalsresultatet i koncernens historia. Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av en stark utveckling i vår testverksamhet för covid-19, pandemianpassade avtal på plats i högre grad än motsvarande period föregående år, ökad ersättningstrafik samt positiva indexeffekter.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021