Nobina Aktie 78,2 SEK
0,19%

Investerare

Nobina är Nordens ledande företag inom kollektivtrafik och har en stark position inom omsorgsresor i Stockholm och Göteborg. Vi transporterar varje dag en miljon människor och omsatte 2020/2021 10,8 miljarder kronor, med en justerad EBT-marginal om 5,6 procent. Under de senaste tre åren uppgick vår omsättningstillväxt till i genomsnitt 7,3 procent. Nobinas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Fortsatt starkt resultat, hög tillväxt samt ett nytt förvärv

Under det första kvartalet fortsatte Nobinas starka finansiella utveckling. Vi ökade lönsamheten, vann fem nya kontrakt med ett totalt kontraktsvärde om ca 6,7 miljarder SEK och fortsatte bygga vår ledande position inom omsorgsresor genom förvärvet av Telepass AB. Vi står väl rustade för fortsatt grön tillväxt – organiskt och genom förvärv.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021