Investerare

Nobina är Nordens ledande företag inom kollektivtrafik och har en stark position inom omsorgsresor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi transporterar varje dag en miljon människor och omsatte 2021/2022 13,1 miljarder kronor, med en EBITA-marginal om 9,5 procent. Under de senaste tre åren uppgick vår omsättningstillväxt till i genomsnitt 10,8 procent. Den 24 januari 2022 blev Nobina uppköpt av den brittiska infrastrukturfonden Basalt* och den 16 februari 2022 blev bolagets aktie avnoterad från Nasdaq Stockholm.

Stark avslutning på framgångsrikt år

Under 2021/22 växte Nobina och uppnådde det högsta resultatet hittills. Omsättningen steg till 13,1 miljarder kronor. EBITA uppgick till 1 247 MSEK. Grundaffären kollektivtrafik med buss stärktes successivt under året. Den starka utvecklingen kopplas även till ökningen inom extratrafik samt till verksamheten inom omsorgstjänster.

Offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina från Basalt Infrastructure Partners

Basalt har genom Ride BidCo AB offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina.
Copyright Nobina 2023