Nobina Aktie 81 SEK
0,12%

Investerare

Nobina är Nordens ledande företag inom kollektivtrafik och har en stark position inom omsorgsresor i Stockholm och Göteborg. Vi transporterar varje dag en miljon människor och omsatte 2020/2021 10,8 miljarder kronor, med en justerad EBT-marginal om 5,6 procent. Under de senaste tre åren uppgick vår omsättningstillväxt till i genomsnitt 7,3 procent. Nobinas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Starkt år med utmaningar

Räkenskapsåret 2020/21 var framgångsrikt trots utmanande förutsättningar. Vi stärkte vår ledande position inom hållbara publika transporter i Norden, uppnådde vår högsta omsättning och vårt starkaste resultat någonsin och visade prov på god förmåga att anpassa verksamheten på kort tid.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021