Nobina Aktie 82,25 SEK
0,3%

Aktienyckeltal

Nobina AB börsnoterades på Nasdaq Stockholm Mid Cap i juni 2015. Nedan hittar du nyckeltal för Nobina-aktien.

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
Aktiekurs, årets utgång (SEK)65,3066,9564,1555,2055,2535,50
Börsvärde (MSEK)5 7705 9155 6684 8774 8822 862
Högsta aktiekurs under året (MSEK)73,1578,0076,2061,2061,0039,00
Lägsta aktiekurs under året (SEK)41,3451,4549,6837,7035,1029,50
Utdelning per aktie (SEK)3,77-3,803,353,102,60
Direktavkastning, %5,8-5,96,15,67,3
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet5,033,473,443,155,860,04
Medeltal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 35680 607
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)86 14786 14787 10988 35688 35688 356

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021