Nobina Aktie 108,6 SEK
0,56%

Återköp av egna aktier

Återköpsprogrammen har som syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma.

För information om återköpta aktier, se http://www.nasdaqomxnordic.com/

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2022