Nobina Aktie 82,25 SEK
0,3%

Grön obligation

Den 13 februari 2019 emitterade Nobina AB sin första gröna obligation för att finansiera bussar drivna av fossilfria bränslen. Detta var den första gröna obligationen kopplad till kollektivtrafiksektorn i Norden. Transaktionen har förtydligat Nobinas hållbarhetsagenda och kommer att påskynda övergången till en bussflotta som endast drivs med förnybar energi. Den 8 februari 2021 utnyttjade Nobina AB även möjligheten till att göra en tilläggsemission (tap issue) relaterad till den initiala gröna obligationen på ytterligare 200 MSEK.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021