1. Nobina /
  2. Investerare /
  3. Finansiell information /
  4. Grön obligation

Grön obligation

Den 13 februari 2019 emitterade Nobina AB sin första gröna obligation för att finansiera bussar drivna av fossilfria bränslen. Detta var den första gröna obligationen kopplad till kollektivtrafiksektorn i Norden. Transaktionen har förtydligat Nobinas hållbarhetsagenda och kommer att påskynda övergången till en bussflotta som endast drivs med förnybar energi. Den 8 februari 2021 utnyttjade Nobina AB även möjligheten till att göra en tilläggsemission (tap issue) relaterad till den initiala gröna obligationen på ytterligare 200 MSEK. Under april 2022 har Nobina återköpt obligationer till ett nominellt värde av 660 MSEK som en följd av bolagets förändrade ägarsituation samt avnotering från Nasdaq Stockholm.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024