Nobina Aktie 81 SEK
0,12%

Finansiell kalender

Nobinas årsstämma kommer att äga rum måndagen den 31 maj 2021. Nobina följer noga utvecklingen kring Covid-19 pandemin och följer föreskrifter och råd från relevanta nationella myndigheter och internationella organ, såsom WHO och...
Nobina kommer att publicera sin delårsrapport för perioden 1 mars−31 maj den 2 juli 2021, kl. 08:00.
Nobina kommer att publicera sin delårsrapport för perioden 1 juni−31 augusti den 30 september 2021, kl. 08:00.
Nobina kommer att publicera sin delårsrapport för perioden 1 september–30 november den 22 december 2021, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021