1. Nobina /
  2. Investerare /
  3. Nobina – ett tillväxtbolag inom hållbara publika...

Nobina – ett tillväxtbolag inom hållbara publika transporter

Nobina erbjuder den nordiska marknadens mest kompletta utbud av kompetens, service och tjänster inom publika transporter. Vi erbjuder busstransporter och omsorgstrafik och utvecklar digitala betalningslösningar och planeringsverktyg för resor från dörr till dörr. Vår långa erfarenhet och trovärdighet hos stabila offentliga uppdragsgivare samt fokus på tillväxtorter i Norden gör oss unikt positionerade för fortsatt lönsam tillväxt.

ESG är en del av Nobinas DNA. Våra bussar drivs främst av förnybara biobränslen och el, våra förare utbildas i att köra energisnålt i enlighet med vårt så kallade eco driving-koncept och vår verksamhet bidrar till att människor byter ut bilen för att istället resa tillsammans med buss. Utöver den positiva miljöeffekten bidrar Nobina också till ett mer hållbart samhälle genom inkluderande rekrytering, vilken leder till ökad integration och mångfald och ytterligare förstärker vår position i de samhällen vi verkar i.

BRT och autonom buss

Nobina har, genom sitt affärsområde Nobina Bus, utvecklats till Nordens ledande företag inom kollektivtrafik med fokus på växande orter. Vi kombinerar vår konjunkturokänsliga kontraktsaffär med tillväxt inom ersättningstrafik, extratrafik, samt andra områden med attraktiv lönsamhetsprofil och låg kapitalintensitet. Våra kunder utgörs främst av regioner med vilka vi samarbetar för att, utifrån människors resvanor, optimera och öka miljövänligt resande med hjälp av digitala lösningar, hög servicenivå och över tid eldrivna bussar.

Även vår verksamhet inom omsorgsresor, Nobina Care, växer kraftigt. 2018 förvärvade vi snabbväxande Samtrans med bas i Stockholms län, 2020 Göteborgs Buss som har en stark position in Västsverige och 2021 Telepass AB som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Den växande andelen äldre människor i Norden och en fragmenterad utförarmarknad skapar utmärkta förutsättningar för att fortsätta vår lönsamma tillväxt genom att konsolidera den nordiska marknaden för omsorgsresor, hälsorelaterad trafik och angränsande områden, såväl organiskt som genom förvärv.

Nobina ser också stora möjligheter till långsiktig tillväxt inom området Nobina Mobility, där appen Travis lanserades 2019 och är början på ett tredje affärsben som utgår ifrån en kommissionsbaserad affärsmodell och tredjepartssamarbeten. Satsningen, som görs tillsammans med utvalda samarbetspartners, utgör ett erbjudande inom reseplanering och betalningshantering för resor från dörr till dörr, inklusive bussar, autonoma fordon, tåg, tunnelbana, elcyklar och eltaxi. Våren 2020 påbörjade vi utrullningen av tjänsten i Stockholm och vi siktar på att skapa en marknadsledande position inom smart mobilitet i de största städerna i Norden.

Under de senaste tre åren steg omsättningen årligen i snitt 10,5% och EBITA med 26,2%, och vår snabba tillväxt fortsätter. Under 2021/2022 nådde vi 13,1 miljarder SEK i omsättning med en EBITA-marginal på 9,5%.

 

Vår marknad

Nobina verkar på växande, icke-cykliska marknader i Norden där urbaniseringstrenden är stark. I takt med att samhället och vårt dagliga liv blir alltmer förtätat, vi blir äldre och digitaliseringen går snabbt uppstår det nya möjligheter och växande behov av våra tjänster. Krav på minskad trängsel, utsläpp och ökade kollektiva transportbehov i vardagen gynnar vår verksamhet. Kontinuerlig utveckling av vår affärsmodell är därför central för vår verksamhet och utgör en tydlig konkurrensfördel.

Idag är det främst fyra trender som formar bolagets utveckling och gör Nobina till en strukturell vinnare på sikt:

  • Växande städer, ökad befolkning och trängsel
  • Ökat medvetande om skadlig luft och miljöpåverkan
  • Digitalisering gör resandet säkrare och bekvämare
  • Ett inkluderande samhälle med en äldre befolkning

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024