Rapporter och presentationer

Observera att Nobina, som ett resultat av bolagets avnotering från Nasdaq Stockholm den 16 februari 2022, ej kommer att publicera ytterligare kvartalsrapporter eller årsredovisningar på denna webbsida. Tidigare publicerade finansiella rapporter kommer att finnas kvar som ett arkiv.

2021/2022
Rapport
Presentation
Video
Års- och hållbarhetsredovisning 2021/2022
Bokslutskommuniké 2021/2022
Nobina kapitalmarknadsdag 24 november 2021
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2020/2021
Rapport
Presentation
Video
Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021
Bokslutskommuniké 2020/2021
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2019/2020
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2019/2020, del 1 (formell)
Årsredovisning 2019/2020, del 2 (hållbarhetsrapport)
Bokslutskommuniké 2019/2020
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
Bolagsstämma 2020 (video)
2018/2019
Rapport
Presentation
Video
Bokslutskommuniké
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
Årsredovisning 2018/2019, del 1 (formell)
Nobina kapitalmarknadsdag 9 okt 2018
Årsredovisning 2018/2019, del 2 (företagspresentation)
Årsredovisning 2018/2019, del 1 (formell)
2017/2018
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2017/2018
Bokslutskommuniké 2017/2018
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2016/2017
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2016/2017
Bokslutskommuniké 2016/2017
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
Nobina kapitalmarknadsdag 1 juni 2016
2015/2016
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2015/2016
Bokslutskommuniké 2015/2016
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2014/2015
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning
Bokslutskommuniké 2014/2015
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2013/2014
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2013/2014
Bokslutskommuniké 2013/2014
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2012/2013
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2012/2013
Bokslutskommuniké 2012/2013
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2011/2012
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2011/2012
Bokslutskommuniké 2011/2012
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
Copyright Nobina 2023