Rapporter och presentationer

2021/2022
Rapport
Presentation
Video
Års- och hållbarhetsredovisning 2021/202
Bokslutskommuniké 2021/2022
Nobina kapitalmarknadsdag 24 november 2021
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2020/2021
Rapport
Presentation
Video
Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021
Bokslutskommuniké 2020/2021
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2019/2020
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2019/2020, del 1 (formell)
Årsredovisning 2019/2020, del 2 (hållbarhetsrapport)
Bokslutskommuniké 2019/2020
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
Bolagsstämma 2020 (video)
2018/2019
Rapport
Presentation
Video
Bokslutskommuniké
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
Årsredovisning 2018/2019, del 1 (formell)
Nobina kapitalmarknadsdag 9 okt 2018
Årsredovisning 2018/2019, del 2 (företagspresentation)
Årsredovisning 2018/2019, del 1 (formell)
2017/2018
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2017/2018
Bokslutskommuniké 2017/2018
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2016/2017
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2016/2017
Bokslutskommuniké 2016/2017
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
Nobina kapitalmarknadsdag 1 juni 2016
2015/2016
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2015/2016
Bokslutskommuniké 2015/2016
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2014/2015
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning
Bokslutskommuniké 2014/2015
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2013/2014
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2013/2014
Bokslutskommuniké 2013/2014
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2012/2013
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2012/2013
Bokslutskommuniké 2012/2013
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
2011/2012
Rapport
Presentation
Video
Årsredovisning 2011/2012
Bokslutskommuniké 2011/2012
Delårsrapport Q3
Delårsrapport Q2
Delårsrapport Q1
Copyright Nobina 2022