Resultaträkning

Flerårsöversikten uppdateras inom kort efter varje rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

koncernens-resultatrakning-i-sammandrag 1 (1).xlsx

KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angessept - nov 2020sept - nov 2019mars–november 2020mars–november 2019mars 2019-feb 2020
Nettoomsättning
2 8542 7637 9278 04010 645
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-425-447-1 232-1 360-1 816
Övriga externa kostnader-436-390-1 180-1 155-1 545
Personalkostnader-1 390-1 388-4 065-4 118-5 520
Summa EBITDA6035381 4501 4071 764
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-1--2-2
Avskrivningar/nedskrivning av materiella -295-295-862-834-1 104
Summa EBITA307243586573662
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader-3-3-53-2
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-16-15-48-43-63
Rörelseresultat (EBIT)288225533533597
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter2-2--
Finansiella kostnader-39-34-115-144-198
Finansnetto-37-34-113-144-198
Resultat före skatt251191420389399
Inkomstskatt-52-43-86-84-94
Periodens resultat199148334305305
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare199148334305305
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare2,251,663,783,453,47
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare2,231,643,743,423,43
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)89 33489 47589 32889 10289 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)86 14786 50086 14786 50086 147
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angesjuni-augusti 2020juni-augusti 2019mars–augusti 2020mars–augusti 2019mars 2019-feb 2020
Nettoomsättning
2 5642 5285 0735 27710 645
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-398-436-807-913-1 816
Övriga externa kostnader-392-349-744-765-1 545
Personalkostnader-1 293-1 305-2 675-2 730-5 520
Summa EBITDA4814388478691 764
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar---1-2
Avskrivningar/nedskrivning av materiella -291-276-567-539-1 104
Summa EBITA190162279330662
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader18-26-2
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-16-14-32-28-63
Rörelseresultat (EBIT)175156245308597
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter-----
Finansiella kostnader-37-55-76-110-198
Finansnetto-37-55-76-110-198
Resultat före skatt138101169198399
Inkomstskatt-24-20-34-41-94
Periodens resultat11481135157305
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare11481135157305
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare1,290,921,531,783,47
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare1,280,911,521,773,43
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)89 40588 87089 40588 87089 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)86 14787 10986 14787 10986 147
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesmars-maj 2020mars-maj 2019mars 2019-feb 2020
Nettoomsättning2 5092 74910 645
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-409-477-1 816
Övriga externa kostnader-352-416-1 545
Personalkostnader-1 382-1 425-5 520
Summa EBITDA3664311 764
Realisatioinsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-1-2
Avskrivningar/nedskrivning av materiella anläggningstillgångar-276-263-1 104
Summa EBITA89168662
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader-3-2-2
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-16-14-63
Rörelseresultat (EBIT)70152597
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter---
Finansiella kostnader-39-55-198
Finansnetto-39-55-198
Resultat före skatt3197399
Inkomstskatt-10-21-94
Periodens resultat2176305
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare2176305
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,24_ 0,87_ 3,47_
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,24_ 0,86_ 3,43_
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 94788 96289 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)86 14787 10986 147
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesdec-febr 2020dec-febr 2019mars 2019–febr 2020mars 2018-feb 2019
Nettoomsättning2 6052 56010 6459 734
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-456-455-1 816-1 769
Övriga externa kostnader-390-365-1 545-1 179
Personalkostnader-1 402-1 378-5 520-5 190
Summa EBITDA3573621 7641 596
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar2-142-32
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-270-246-1 104-944
Summa EBITA89102662620
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader-5-8-2-20
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-20-14-63-25
Rörelseresultat (EBIT)6480597575
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter----
Finansiella kostnader-54-57-198-186
Finansnetto-54-57-198-186
Resultat före skatt1023399389
Inkomstskatt-10-5-94-91
Periodens resultat018305298
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet00056
Periodens nettoresultat018305354
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare018305354
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet0,020,213,473,44
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet---0,62
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,020,213,474,06
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,020,213,434,03
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)89 50489 09989 35689 054
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)86 14787 10986 14787 109
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angessept-nov 2019sept-nov 2018mars–nov 2019mars–nov 2018mars 2018-feb 2019
Nettoomsättning2 7632 5998 0407 1749 734
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-447-457-1 360-1 314-1 769
Övriga externa kostnader-390-332-1 155-814-1 179
Personalkostnader-1 388-1 311-4 118-3 812-5 190
Summa EBITDA5384991 4071 2341 596
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar010-18-32
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-295-233-834-698-944
Summa EBITA243267573518620
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader-3-83-17-20
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-15-5-43-6-25
Rörelseresultat (EBIT)225254533495575
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter-----
Finansiella kostnader-34-41-144-129-186
Finansnetto-34-41-144-129-186
Resultat före skatt191213389366389
Inkomstskatt-43-47-84-86-91
Periodens resultat148166305280298
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet0005656
Periodens nettoresultat148166305336354
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare148166305336354
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet1,661,863,453,163,44
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet---0,620,62
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare1,661,863,453,784,06
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare1,641,873,423,144,03
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)89 47587 94489 10289 14589 054
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)86 50087 10986 50087 10987 109
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angesjuni-augusti 2019juni-augusti 2018mars–augusti 2019mars–augusti 2018mars 2018-feb 2019
Nettoomsättning2 5282 2245 2774 5759 734
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-436-424-913-857-1 769
Övriga externa kostnader-349-217-765-482-1 179
Personalkostnader-1 305-1 196-2 730-2 501-5 190
Summa EBITDA4383878697351 596
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar0-200-19-32
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-276-231-539-465-944
Summa EBITA162136330251620
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader8-96-9-20
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-140-28-1-25
Rörelseresultat (EBIT)156127308241575
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter-----
Finansiella kostnader-55-44-110-88-186
Finansnetto-55-44-110-88-186
Resultat före skatt10183198153389
Inkomstskatt-20-21-41-39-91
Periodens resultat8162157114298
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet0005656
Periodens nettoresultat8162157170354
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare8162157170354
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet0,920,701,781,303,44
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet---0,620,62
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,920,761,781,924,06
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,910,761,771,924,03
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 87088 35688 87088 35689 054
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)87 10988 35687 10988 35687 109
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesmars-maj 2019mars-maj 2018mars 2018-feb 2019
Nettoomsättning2 7492 3519 734
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-477-433-1 769
Övriga externa kostnader-416-265-1 179
Personalkostnader-1 425-1 305-5 190
Summa EBITDA4313481 596
Realisatioinsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-1-32
Avskrivningar/nedskrivning av materiella anläggningstillgångar-263-234-944
Summa EBITA168115620
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader-2--20
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-14-1-25
Rörelseresultat (EBIT)152114575
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter---
Finansiella kostnader-55-44-186
Finansnetto-55-44-186
Resultat före skatt9770389
Inkomstskatt-21-18-91
Periodens resultat7652298
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet05656
Periodens nettoresultat76108354
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare76108354
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet0,87_ 0,63_ 3,44_
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet-0,62_ 0,62_
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,87_ 1,25_ 4,06_
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,86_ 1,25_ 4,03_
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 96288 35689 054
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)87 10988 35687 109
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesdec 2018 - febr 2019dec 2017 - febr 2018mars 2018–febr 2019mars 2017-feb 2018
Nettoomsättning2 5602 2519 7348 760
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-455-430-1 769-1 604
Övriga externa kostnader-438-310-1 460-1 168
Personalkostnader-1 377-1 245-5 190-4 790
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader, not 2-8--25-
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-144-32-7
Avskrivningar/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-14-1-20-4
Avskrivningar/nedskrivning av materiella anläggningstillgångar-185-172-705-661
Rörelseresultat6997533526
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter----
Finansiella kostnader-46-31-138-135
Finansnetto-46-31-138-135
Resultat före skatt2366395391
Inkomstskatt-5-11-92-85
Periodens resultat1855303306
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet0-1156-28
Periodens nettoresultat1844359278
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare1844359278
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet0,21_ 0,38_ 3,44_ 3,46_
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet--0,12 0,62_ -0,31
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,210,50_ 4,06_ 3,15_
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,21_ 0,50_ 4,03_ 3,15_
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)89 09988 35689 05488 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)87 10988 35687 10988 356
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angessept - nov 2018sept - nov 2017mars–november 18mars–november 17mars 2017-feb 2018
Nettoomsättning2 6092 2607 2056 5418 802
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-457-398-1 314-1 174-1 604
Övriga externa kostnader-400-277-1 022-858-1 168
Personalkostnader-1 323-1 201-3 844-3 577-4 832
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader, not 2-8--17--
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar1-1-18-11-7
Avskrivningar/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-5-1-6-3-4
Avskrivningar/nedskrivning av materiella anläggningstillgångar-174-162-520-489-661
Rörelseresultat243220464429526
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter-----
Finansiella kostnader-29-35-92-104-135
Finansnetto-29-35-92-104-135
Resultat före skatt214185372325391
Inkomstskatt-48-40-87-74-85
Periodens resultat166145285251306
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet0-556-17-28
Periodens nettoresultat166140341234278
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare166140341234278
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet1,90_ 1,64_ 3,29_ 2,84_ 3,46_
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet--0,06 0,62_ -0,19 -0,31
Resultat per aktie före utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare1,901,58_ 3,91_ 2,65_ 3,15_
Resultat per aktie efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare1,89_ 1,58_ 3,88_ 2,65_ 3,15_
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)87 94488 35689 14588 35688 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)87 10988 35687 10988 35688 356
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angesjuni-augusti 2018juni-augusti 2017mars–augusti 18mars–augusti 17mars 2017-feb 2018
Nettoomsättning2 2352 0764 5964 2818 802
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-424-365-857-776-1 604
Övriga externa kostnader-296-282-631-581-1 168
Personalkostnader-1 206-1 132-2 521-2 376-4 832
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-20-10-19-10-7
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-172-173-347-329-665
Rörelseresultat117114221209526
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter-----
Finansiella kostnader-31-32-63-69-135
Finansnetto-31-32-63-69-135
Resultat före skatt8682158140391
Inkomstskatt-21-17-39-34-85
Periodens resultat6565119106306
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet0-656-12-28
Periodens nettoresultat655917594278
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare655917594278
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet0,73_ 0,74_ 1,36_ 1,20_ 3,46_
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet--0,06 0,62_ -0,13 -0,31
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare0,73_ 0,68_ 1,98_ 1,07_ 3,15_
Medeltal antal aktier före och efter utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesmars-maj 2018mars-maj 2017mars 2017-feb 2018
Nettoomsättning2 3612 2058 802
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-433-411-1 604
Övriga externa kostnader-335-299-1 168
Personalkostnader-1 315-1 244-4 832
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar10-7
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-175-156-665
Rörelseresultat10495526
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter000
Finansiella kostnader-32-37-135
Finansnetto-32-37-135
Resultat före skatt7258391
Inkomstskatt-18-17-85
Periodens resultat5441306
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet56-6-28
Periodens nettoresultat11035278
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare11035278
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till kvarvarande verksamhet0,63_ 0,46_ 3,46_
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till avvecklad verksamhet0,62_ -0,07 -0,31
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), hänförlig till moderbolagets aktieägare1,25_ 0,39_ 3,15_
Medeltal antal aktier före och efter utspädning (tusental)88 35688 35688 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 356
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesdec 17 - febr 18dec 16 - febr 17mars 17 - febr 18mars 16 - febr 17
Nettoomsättning2 3252 2439 0948 858
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-442-436-1 651-1 637
Övriga externa kostnader-358-397-1 362-1 404
Personalkostnader-1 272-1 190-4 919-4 656
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar412-7-14
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-173-169-665-653
Rörelseresultat8463490494
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter0001
Finansiella kostnader-31-32-135-140
Finansnetto-31-32-135-139
Resultat före skatt5331355355
Inkomstskatt-9236-77163
Periodens resultat44267278518
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare44267278518
Resultat per aktie före utspädning (SEK)0,53,023,155,86
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)0,53,023,155,86
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 35688 356
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angessept-nov 2017sept - nov 2016mars–november 17mars–november 16mars 2016-feb 2017
Nettoomsättning2 3242 2456 7696 6158 858
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-410-421-1 209-1 201-1 637
Övriga externa kostnader-322-318-1 004-1 007-1 404
Personalkostnader-1 215-1 176-3 647-3 466-4 656
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-1-4-11-26-14
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-163-158-492-484-653
Rörelseresultat213168406431494
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter---11
Finansiella kostnader-35-37-104-108-140
Finansnetto-35-37-104-107-139
Resultat före skatt178131302324355
Inkomstskatt-38-29-68-73163
Periodens resultat140102234251518
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare140102234251518
Resultat per aktie före utspädning (SEK)1,581,162,652,845,86
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)1,581,162,652,845,86
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angesjuni-augusti 2017juni-augusti 2016mars–augusti 17mars–augusti 16mars 2016-feb 2017
Nettoomsättning2 1692 1464 4454 3708 858
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-376-371-799-780-1 637
Övriga externa kostnader-339-362-682-689-1 404
Personalkostnader-1 165-1 095-2 432-2 290-4 656
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-10-13-10-22-14
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-173-163-329-326-653
Rörelseresultat106142193263494
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter---11
Finansiella kostnader-32-35-69-71-140
Finansnetto-32-35-69-70-139
Resultat före skatt74107124193355
Inkomstskatt-15-27-30-44163
Periodens resultat598094149518
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare598094149518
Resultat per aktie före utspädning (SEK)0,680,911,071,685,86
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)0,680,911,071,685,86
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesmars-maj 2017mars-maj 2016mars 2016-feb 2017
Nettoomsättning2 2762 2248 858
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-423-409-1 637
Övriga externa kostnader-343-327-1 404
Personalkostnader-1 267-1 195-4 656
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar0-9-14
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-156-163-653
Rörelseresultat87121494
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter011
Finansiella kostnader-37-36-140
Finansnetto-37-35-139
Resultat före skatt5086355
Inkomstskatt-15-17163
Periodens resultat3569518
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare3569518
Resultat per aktie före utspädning (SEK)0,39_ 0,78_ 5,86_
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)0,39_ 0,78_ 5,86_
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 356
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35688 35688 356
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 356
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesdec 16 - febr 17dec 15 - febr 16mars 16 - febr 17mars 15 - febr 16
Nettoomsättning2 2432 1618 8588 317
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-436-439-1 637-1 704
Övriga externa kostnader-397-333-1 404-1 173
Personalkostnader-1 190-1 162-4 656-4 561
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar12-1-14-15
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-169-168-653-606
Rörelseresultat6358494258
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter0113
Finansiella kostnader-32-39-140-259
Finansnetto-32-38-139-256
Resultat före skatt31203552
Inkomstskatt236-121632
Periodens resultat26785184
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare26785184
Resultat per aktie före utspädning (SEK)3,020,095,860,04
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)3,020,095,860,04
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35680 607
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35688 35688 35680 607
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 35688 356
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angessept-november 2016sept-november 2015mars–november 16mars–november 15mars 2015-feb 2016
Nettoomsättning2 2452 1796 6156 1568 317
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-421-453-1 201-1 265-1 704
Övriga externa kostnader-318-270-1 007-840-1 173
Personalkostnader-1 176-1 126-3 466-3 399-4 561
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-4-13-26-14-15
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-158-156-484-438-606
Rörelseresultat168161431200258
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter01123
Finansiella kostnader-37-37-108-220-259
Finansnetto-37-36-107-218-256
Resultat före skatt131125324-182
Inkomstskatt-29-25-73142
Periodens resultat102100251-44
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare102100251-44
Resultat per aktie före utspädning (SEK)1,161,142,84-0,050,04
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)1,161,142,84-0,050,04
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35688 35688 35678 01480 608
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35688 35688 35678 01480 608
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angesjuni-augusti 2016juni-augusti 2015mars–augusti 16mars–augusti 15mars 2015-feb 2016
Nettoomsättning2 1461 9824 3703 9778 317
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-371-394-780-812-1 704
Övriga externa kostnader-362-274-689-570-1 173
Personalkostnader-1 095-1 141-2 290-2 273-4 561
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-13-1-22-1-15
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-163-147-326-282-606
Rörelseresultat1422526339258
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter00113
Finansiella kostnader-35-137-71-183-259
Finansnetto-35-137-70-182-256
Resultat före skatt107-112193-1432
Inkomstskatt-2741-44392
Periodens resultat80-71149-1044
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare80-71149-1044
Resultat per aktie före utspädning (SEK)0,91-0,861,68-1,430,04
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)0,91-0,861,68-1,430,04
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35682 40988 35672 88380 608
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35682 40988 35682 88380 608
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35688 35688 35688 35688 356
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesmars-maj 2016mars-maj 2015mars 2015-feb 2016
Nettoomsättning2 2241 9958 317
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-409-418-1 704
Övriga externa kostnader-327-296-1 173
Personalkostnader-1 195-1 132-4 561
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-90-15
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-163-135-606
Rörelseresultat12114258
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter113
Finansiella kostnader-36-46-259
Finansnetto-35-45-256
Resultat före skatt86-312
Inkomstskatt-17-22
Periodens resultat69-334
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare69-334
Resultat per aktie före utspädning (SEK)0,78-0,520,04
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)0,78-0,520,04
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35663 26280 608
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35663 26280 608
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)88 35663 35688 356
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesdec 15-feb 16dec 14-feb 15mars 15-feb 16mars 14-feb 15
Nettoomsättning2 1611 9058 3177 549
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-439-422-1 704-1 655
Övriga externa kostnader-333-266-1 173-1 091
Personalkostnader-1 162-1 027-4 561-3 881
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-1-12-15-35
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-168-137-606-516
Rörelseresultat5841258371
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter1238
Finansiella kostnader-39-53-259-238
Finansnetto-38-51-256-230
Resultat före skatt20-102141
Inkomstskatt-12-12-47
Periodens resultat8-11494
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare8-11494
Resultat per aktie före utspädning (SEK)_-* 0,09 _k_r_--* 0,20 _k_r_-_-* 0,04 _k_r_-_-* 1,50 _k_r_-
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)_-* 0,09 _k_r_--* 0,20 _k_r_-_-* 0,04 _k_r_-_-* 1,50 _k_r_-
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35663 32380 60863 301
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35663 32380 60863 301
Antal utestående aktier vid periodens slut88 355 68263 323 41388 355 68263 323 413
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angessept-november 2015sept-november 2014mars–november 15mars–november 14mars 2014-feb 2015
Nettoomsättning2 1791 9436 1565 6447 549
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-453-424-1 265-1 233-1 655
Övriga externa kostnader-270-261-840-825-1 091
Personalkostnader-1 126-957-3 399-2 854-3 881
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-13-12-14-23-35
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-156-129-438-379-516
Rörelseresultat161160200330371
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter11268
Finansiella kostnader-37-55-220-185-238
Finansnetto-36-54-218-179-230
Resultat före skatt125106-18151141
Inkomstskatt-25-2914-46-47
Periodens resultat10077-410594
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare10077-410594
Resultat per aktie före utspädning (SEK)1,11,201,71,5
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)1,11,201,71,5
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)88 35663 32378 01463 29463 301
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)88 35663 32378 01463 29463 301
Antal utestående aktier vid periodens slut 88 355 68263 323 41388 355 68263 323 41363 323 413
(Sammanläggning av bolaget aktier 1:10 enligt beslut på stämman 27 maj).
Resultat per aktie har justerats för jämförbarhet liksom antalet aktier.
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angesjuni-augusti 2015juni-augusti 2014mars–augusti 15mars–augusti 14mars 2014-feb 2015
Nettoomsättning1 9821 8153 9773 7017 549
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-394-382-812-809-1 655
Övriga externa kostnader-274-277-570-564-1 091
Personalkostnader-1 141-915-2 273-1 897-3 881
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-1-7-1-11-35
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-147-123-282-250-516
Rörelseresultat2511139170371
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter02158
Finansiella kostnader-137-52-183-130-238
Finansnetto-137-50-182-125-230
Resultat före skatt-11261-14345141
Inkomstskatt41-1039-17-47
Periodens resultat-7151-1042894
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare-7151-1042894
Resultat per aktie före utspädning (SEK)-0,860,81-1,430,441,5
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)-0,860,81-1,430,441,5
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)82 40963 29972 83363 27963 301
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)82 40963 29972 83363 27963 301
Antal utestående aktier vid periodens slut 88 355 68263 323 41388 355 68263 323 41363 323 413
(Sammanläggning av bolaget aktier 1:10 enligt beslut på stämman 27 maj).
Resultat per aktie har justerats för jämförbarhet liksom antalet aktier.
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesmars-maj 2015mars-maj 2014mars 2014-feb 2015
Nettoomsättning1 9951 8867 549
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-418-427-1 655
Övriga externa kostnader-296-287-1 091
Personalkostnader-1 132-982-3 881
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar0-4-35
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-135-127-516
Rörelseresultat1459371
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter138
Finansiella kostnader-46-78-238
Finansnetto-45-75-230
Resultat före skatt-31-16141
Inkomstskatt-2-7-47
Periodens resultat-33-2394
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare-33-2394
Resultat per aktie före utspädning (SEK)-0,5-0,41,5
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)-0,5-0,41,5
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)63 26263 26163 301
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)63 26263 26163 301
Antal utestående aktier vid periodens slut63 355 682632 611 285633 234 125
KvartalHelår
MSEK, om inget annat angesdec 14-feb 15dec 13-feb 14mars 14-feb 15mars 13-feb 14
Nettoomsättning1 9051 8167 5497 269
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-422-431-1 655-1 644
Övriga externa kostnader-266-271-1 091-1 101
Personalkostnader-1 027-957-3 881-3 692
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-12-5-35-15
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-137-120-516-491
Rörelseresultat4132371326
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter2589
Finansiella kostnader-53-61-238-248
Finansnetto-51-56-230-239
Resultat före skatt-10-2414187
Inkomstskatt-1-1-47-31
Periodens resultat-11-259456
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare-11-259456
Resultat per aktie före utspädning (SEK)-0,02-0,040,150,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)-0,02-0,040,150,09
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)633 234632 611633 014632 611
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)633 234632 611633 014632 611
Antal utestående aktier vid periodens slut633 234 125632 611 285633 234 125632 611 285
KvartalPeriodHelår
MSEK, om inget annat angessep–nov 14sep–nov 13mars–nov 14mars–nov 13mars 13–feb 14
Nettoomsättning1 9431 8895 6445 4537 269
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-424-429-1 233-1 213-1 644
Övriga externa kostnader-261-276-825-830-1 101
Personalkostnader-957-936-2 854-2 735-3 692
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-12-2-23-10-15
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-129-124-379-371-491
Rörelseresultat160122330294326
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter11649
Finansiella kostnader-55-56-185-187-248
Finansnetto-54-55-179-183-239
Resultat före skatt1066715111187
Inkomstskatt-29-13-46-30-31
Periodens resultat77541058156
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare77541058156
Resultat per aktie före utspädning (SEK)0,120,090,170,130,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)0,120,090,170,130,09
Medeltal antal aktier före utspädning (tusental)633 234632 611632 942632 611632 611
Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental)633 234632 611632 942632 611632 611

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

OM KONCERNEN

Läs mer