Autonomt

En autonom buss möter lika många hinder som en vanlig bil eller buss. Skillnaden är att den autonoma bussen måste utrustas med ett ”medvetande” som kan hantera all den information den tar emot under sin resa som byggnader, människor, medtrafikanter, vägarbeten och alla andra situationer. Det är upp till oss att tala om vad den ska göra med informationen, alltid med kundens säkerhet och bekvämlighet som prioritet.

Vi började vår autonoma resa med att vara först i Skandinavien att köra med autonoma fordon på allmän väg i december 2017 då vi erhöll vårt första godkännande från Transportstyrelsen. Efter det har vi fortsatt utveckla de olika systemen tillsammans med våra partners. Nu har denna teknik och vår kunskap sett till att världen har fått sin första linjelagda trafik med flera autonoma bussar i Barkarbystaden utanför Stockholm.

Vi nöjer oss inte där utan fortsätter vår utvecklingsresa med att vidare utveckla de operativa systemen för att förbättra och effektivisera daglig drift. Vi har även satt igång vårt första V2X-projekt där fordonen kommunicerar med andra sensorer i sin omgivning vilket ytterligareökar möjligheten att köra autonomt i än mer komplexa miljöer.