System

Nobina Technology ligger bakom de system som krävs för att bygga upp dagens mobilitetsprodukter. Tekniken vi utvecklar och lösningarna vi jobbar med motsvarar de namnkunniga företag som idag leder utvecklingen för autonoma (självkörande) personbilar, med den stora skillnaden att vi adderar ytterligare några dimensioner i vårt tänk och i våra lösningar. Genom att koppla ihop egna och andras system och utnyttja dem på rätt sätt kan vi effektivisera resandet och erbjuda de bästa lösningarna.

Tack vare Nobinas långa erfarenhet av storskalig drift av kollektivtrafik kan vi enkelt ”byta förare” från människa till dator för de områden och situationer det är passande.