Nobina Aktie 108,6 SEK
0,56%

Strategi som gör skillnad

Nobina är störst i Norden inom kollektivtrafik med buss. Varje dag reser omkring en miljon människor med oss. Vi gör det möjligt för fler att förflytta sig smidigt, tryggt och hållbart. Nobinas storlek, kunskap och långa erfarenhet ger oss kraft att ständigt göra allt lite bättre, oavsett om det gäller förnybara bränslen, schysta jobb eller bäst och mest kollektivtrafik per skattekrona.

För att driva och utveckla Nobina i rätt riktning har vi ett strategiskt ramverk som består av tre delar: Strategiska fokusområden, Hållbarhetsagenda och Styrning och ledning. 

 

De strategiska fokusområdena visar hur vi ska utveckla Nobina och vår affär. Hållbarhetsagendan stärker affären och hjälper oss att bedriva en verksamhet som utgår från och gynnar alla intressenter, liksom hela samhället. Styrningen och ledningen säkrar att vi förverkligar bolagets strategi och mål, med tydliga processer för att sköta bolaget effektivt, ansvarsfullt och hållbart. Strategin hjälper Nobina att ta ett samlat grepp om affären och styra bolaget i hållbar riktning både miljömässigt, socialt och etiskt. Det är så vi skapar positiva värden för Nobinas intressenter, för samhället och framtiden. 

 

Vikten av att driva utvecklingen i rätt riktning blir också tydlig i FN:s övergripande globala mål, som syftar till att både öka rörligheten i samhället och få fler att välja klimatsmarta resor. 

Våra strategiska fokusområden:
Smarta trafiklösningar

Vi ska utveckla kollektivtrafik- och omsorgstrafiklösningar som möter både dagens och framtidens behov av hållbara kommunikationer, och som driver lönsam tillväxt och vår konkurrenskraft. Detta gör vi genom både organisk och förvärvsdriven tillväxt i Norden.

 

Proaktiv partner

Vi ska vara en proaktiv partner till våra kunder genom initiativ som utvecklar samarbetet och förbättrar våra lösningar för dem både inom ramen för befintliga kontrakt och genom att utveckla kontraktsförutsättningar i nya kontrakt.

 

Resurseffektivitet 

Vi stärker vår konkurrenskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling med tekniska innovationer, effektiv drift och maximal hushållning med resurser.

 

Människan i fokus

I allt vi gör utgår vi från människan och vad hen behöver. På det sättet
ska vi skapa branschens tryggaste och mest välkomnande resenär- och medarbetarupplevelse.

 

Bidrag till ett bättre klimat
*****

Som nordisk marknadsledare inom kollektivtrafik har Nobina både ett ansvar och möjlighet att påverka samhället till en mer hållbar utveckling. Bland annat erbjuds en tjänst som gör att fler kan resa tillsammans och med begränsad klimatpåverkan. Målet är att 2030 driva en bussflotta med 100 procent förnybara drivmedel och att successivt ställa om till en högre andel elbussar.

Läs mer om Nobinas bidrag till ett bättre klimat

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2022