Nobina Aktie 77,4 SEK
0,52%

Strategi som gör skillnad

Nobina är störst i Norden inom kollektivtrafik med buss. Varje dag reser omkring en miljon människor med oss. Vi gör det möjligt för fler att förflytta sig smidigt, tryggt och hållbart. Nobinas storlek, kunskap och långa erfarenhet ger oss kraft att ständigt göra allt lite bättre, oavsett om det gäller förnybara bränslen, schysta jobb eller bäst och mest kollektivtrafik per skattekrona.

För att driva och utveckla Nobina i rätt riktning har vi ett strategiskt ramverk som består av tre delar: Strategiska fokusområden, Hållbarhetsagenda och Styrning och ledning. 

 

De strategiska fokusområdena visar hur vi ska utveckla Nobina och vår affär. Hållbarhetsagendan stärker affären och hjälper oss att bedriva en verksamhet som utgår från och gynnar alla intressenter, liksom hela samhället. Styrningen och ledningen säkrar att vi förverkligar bolagets strategi och mål, med tydliga processer för att sköta bolaget effektivt, ansvarsfullt och hållbart. Strategin hjälper Nobina att ta ett samlat grepp om affären och styra bolaget i hållbar riktning både miljömässigt, socialt och etiskt. Det är så vi skapar positiva värden för Nobinas intressenter, för samhället och framtiden. 

 

Vikten av att driva utvecklingen i rätt riktning blir också tydlig i FN:s övergripande globala mål, som syftar till att både öka rörligheten i samhället och få fler att välja klimatsmarta resor. 

Våra strategiska fokusområden:
Smarta trafiklösningar

Vi ska utveckla kollektivtrafiklösningar som möter både dagens och framtidens behov av hållbara och mer fossilfria kommunikationer, och som samtidigt stärker vår betydelse i samhället, vår tillväxt ochkonkurrenskraft. InomSmartatrafiklösningar ska vi:  

 • växa organiskt på hemmamarknaderna i Norden och vara öppna för passande förvärv 
 • fokusera på kärnverksamheten och utveckla lösningar och tjänster som kompletterar den
 • stärka vår position genom att skapa framtidens hållbara och attraktiva kollektivtrafik genom att investera i ny innovativ teknik och helhetslösningar. 
Proaktiv partner

Vi ska vara en proaktiv partner till våra uppdragsgivare, genom att ta initiativ som förbättrar samarbetet och våra lösningar för dem. Här ingår att utveckla kontrakt och villkor genom hela kontraktscykeln. Som proaktiv partner ska vi: 

 • arbeta för attraktiva och rättvisa kontraktsmodeller 
 • följa upp, utveckla och genomföra kontrakten enligt villkor 
 • ta initiativ till trafikförbättringar i befintliga kontrakt. 
Resurseffektivitet 

Med tekniska innovationer, effektiv drift och maximal hushållning med resurser stärker vi vår konkurrenskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling med mer fossilfria resor. Genom effektiv resursanvändning och produktion stärker vi Nobinas konkurrenskraft och bidrar till samhällets hållbarhet. Effektiv resursanvändning innebär att vi ska: 

 • säkra snabb och kostnadseffektiv leverans samt lönsamhet
 • anpassa verksamheten till aktuella och framtida teknikskiften
 • göra energi- och resursbesparande åtgärder för att minska påverkan på klimat och miljö samt öka konkurrenskraften. 
Människan i fokus

I allt vi gör utgår vi från människan och vad hon behöver. På det sättet ska vi ha branschens tryggaste och mest välkomnande upplevelse för både resenärer och medarbetare. Nobina attraherar och utvecklar rätt medarbetare för att kunna fortsätta uppfylla löften och krav till resenärer och uppdragsgivare, ägare och samhälle. Med människan i fokus ska vi: 

 • säkra tillgången på förare och mekaniker med fortsatt höga kompetenskrav 
 • stärka medarbetarnas tekniska kompetens 
 • driva mångfald och inkludering för att bli attraktivare som arbetsgivare och bättre som bolag. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021