Nobina vinner kontrakt för busstrafiken i Linköping – satsning på elbussar

Nobina har fått förtroende av Östgötatrafiken att driva och tillsammans utveckla busstrafiken i Linköping, både stads- och regiontrafiken, i tio år. Kontraktet har ett värde på cirka 2,6 miljarder och omfattar 87 tursatta bussar. Kontraktet innebär bland annat en satsning på eldrivna ledbussar, nya linjer och en ökad turtäthet.

Dokument

Nobina vinner kontrakt för busstrafiken i Linköping – satsning på elbussar

Ladda ner PDF

Trafikstart är den 15 juni 2020. Omkring 15 av stadsbussarna i Linköping kommer att vara eldrivna ledbussar. Övriga bussar i stads- och regiontrafiken ska drivas med biogas. Samtliga bussar kommer att ha wi-fi, digitala informationsskärmar och USB-uttag. Kontraktet innebär en stor satsning på kollektivtrafiken, med en produktionsökning på 30 procent. Det kommer bland annat innebära nya linjer och en ökad turtäthet.  

– Vi är stolta över att Östgötatrafiken ger oss utökat förtroende att utveckla och driva busstrafik i Östergötland. Tillsammans ska vi arbeta för att fler ska välja att resa kollektivt. Genom kontraktet kan vi på Nobina också dela med oss av, och samtidigt fördjupa, vårt kunnande om helhetslösningar för elbusstrafik, säger Henrik Dagnäs, vd på Nobina Sverige.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 11 februari 2019.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019, kl. 14.45.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer