O-Ringen

O-Ringen är världens största orienteringstävling och en folkfest för orienterare från ett 40-tal olika länder. Evenemanget genomförs under vecka 30 (i juli) varje år. Nobina skjutsar tävlande och medföljare till och från evenemanget.
2019 stod Norrköping värd för O-Ringen, och 2020 är det Uppsalas tur att ta över.
Även då med Nobina som stolt samarbetspartner.

Korta fakta om Nobina och O-Ringen:

  • Under ett normalår deltar c:a 18 400 orienterare + c:a 4 000 medföljande
  • Evenemanget omfattar 5 tävlingsdagar
  • 15 yttre trafikledare/kundvärdar säkerställer trafiken och att alla kunder kommer dit de ska i rätt tid
  • Totalt används 96 bussar under O-Ringen

Nobinas uppdrag innefattar helhetsansvar för planering och koordinering av busstrafiken runt eventet (exklusive den lokala kollektivtrafiken). Ett extremt komplext arbete då de olika etapperna kräver en ny lösning varje dag.

"Smidiga transporter av våra deltagare till och från tävlingsarenorna är en nyckelfaktor för ett lyckat O-Ringen. Vi känner oss trygga med Nobina som samarbetspartner för planering och genomförande av våra arrangemang. År efter år visar Nobina prov på flexibilitet genom att hantera snabba skiften i förutsättningar under arrangemangen.

Den höga kvalitetsnivån på transporter bidrar starkt till O-Ringens höga deltagarnöjdhet."

 Sofia Gyllenswärd

Sofia Gyllenswärd
Logistikchef O-Ringen AB

 

Vill du veta mer eller boka ditt eget evenemang?

Kontakta Bahez Rashid, Affärschef Extratrafik på Nobina
bahez.rashid@nobina.se
08-410 65 811

Eller skicka en förfrågan till oss direkt här