Filter

Ämne
 • Tummen upp för Nobinas tre nya trafikuppstarter

  Grattis Halland, Östergötland och Sjuhärad!  Under måndagen rullade tre uppstarter igång med nya trafikområden under Nobinaflagg. I Linköping invigdes det nya trafikområdet Östergötland, i Halland tog Nobina över depån i Halmstad liksom hela södra regionen, och i Sjuhärad utökades trafiken till att omfatta även regiontrafik.

 • Mindre trängsel på Södertäljes bussar

  SL genomför tillsammans med sina operatörer omfattande insatser för att minska trängseln i kollektivtrafiken. I Södertälje har arbetet med att undvika fulla bussar gett goda resultat. Ny resandestatistik visar att nio av tio bussar hade mindre än hälften av sittplatserna upptagna under april månad. Endast på 86 av 32 612 avgångar var samtliga sittplatser upptagna. Det ska jämföras med januari månad då ca 1 800 av bussturerna var fullsatta.

 • Spadtag för nya BRT-vägen i Barkarby

  Den 25 februari togs första spadtagen för nya BRT-vägen och BRT-linjen i Barkarby som kommer att halvera restiden och öka komforten för resenärerna. Den nya vägen är en del av samarbetet mellan Nobina, SL och Järfälla kommun för att skapa världens modernaste kollektivtrafik.

 • Malmö blir ledande på elbussar i Sverige

  Nyligen avslutades upphandlingen av stadstrafiken i Malmö, där Skånetrafiken ger Nobina fortsatt förtroende. Upphandlingen är samtidigt en av Sveriges största satsningar på elbuss och ett stort steg i omställningen av Skånes kollektivtrafik.

 • Barkarbymodellen

  Hur går man från flygfält till en smart, attraktiv och hållbar stad med 40 000 nöjda invånare, som ser det som en självklarhet att välja världens modernaste kollektivtrafik när de ska ta sig någonstans? I Barkarbystaden norr om Stockholm har Nobina, SL och Järfälla kommun arbetat enligt en modell som döpts till Barkarbymodellen. Den innebär ett tätt samarbete där alla tidigt och kontinuerligt har kunnat bidra med sina kunskaper om resenärernas behov, trafiklösningar, teknik och infrastruktur.

 • LandvetterExpressen - flygbuss från Borås till Göteborg

  Den andra december får boråsarna sin egen flygbusslinje. Sju dagar i veckan, med 50 dagliga avgångar erbjuder Landvetterexpressen boråsarna ett prisvärt resealternativ till och från Landvetter.  Resan kommer ta 30 minuter från Borås Resecentrum, med gott om utrymme för både ben och bagage.

 • Rese-app lanseras i Barkarbystaden

  Kollektivtrafiksatsningen i Barkarbystaden tillhör de mest framstående stadstrafikprojekten i världen. Med Europas första självkörande bussar i reguljär linjetrafik, elbussar och kapacitetsstarka BRT-bussar kommer Barkarbystadens stadstrafik att vara helt unik i sitt slag. Till detta lanseras nu en ny mobilitetstjänst genom rese-appen Travis.

 • Nya elbussar i Sörmland

  Snart rullar det totalt 24 elbussar i Sörmland som en del av det nya avtalet för allmän kollektivtrafik i södra och västra Sörmland. De flesta bussarna finns i Nyköping och Katrineholm där all stadstrafik kommer att köras med elbussar, men också Flen trafikeras av elbussar.