Arbetsförmedlingen och Nobina stödjer kvinnor att utbilda sig till bussförare

Sveriges största bussföretag Nobina har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Satsningen ger blivande kvinnliga bussförare betalt under hela utbildningen och alla som klarar utbildningsmålen är garanterade jobb.

Sveriges största bussföretag Nobina har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Satsningen ger blivande kvinnliga bussförare betalt under hela utbildningen och alla som klarar utbildningsmålen är garanterade jobb. 

Över 50 kvinnor kom till den första tjejträffen för bussförare på Arbetsförmedlingen i Spånga Tensta. En gemensam satsning från Nobina och Arbetsförmedlingen för att få fler kvinnor att upptäcka yrket.

– Vi är mycket glada och lite överraskade över det stora intresset för att jobba som bussförare bland kvinnor, säger Eva Nelson, personalchef på Nobina.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen innebär att de som antas till utbildningen får aktivitetsstöd under de två första utbildningsdelarna, teori och körutbildning – innan man får lön från Nobina. Vilket man får under de två sista stegen, YKB (yrkeskompetensbevis) och introduktionsutbildning. I gengäld åtar man sig att jobba minst 8 veckor under sommaren och 20 pass under 1 år. Alla som klarar utbildningen är garanterade jobb på minst 80 procent.

– Vi medverkar i detta projekt för att bussföraryrket är ett framtidsjobb – inom de närmaste två åren är behovet 3000 nya bussförare i hela Sverige, säger Marie Beijbom på Arbetsförmedlingen i Spånga Tensta.

Fokus på service
Hela tiden betonas vikten av service och vänlighet. Att köra buss är ett serviceyrke.
– Vi lär dig köra buss – det är mycket lättare än det ser ut. Men att lära någon service däremot, det är svårt, säger Marie Munktell, förarutbildare.

Frågorna från deltagarna på tjejträffen är många och rör allt från vilka tider man jobbar, till hur mycket man tjänar och hur det funkar att köra buss med slöja och hämta barn på dagis.

Provsitta bakom ratten
Träffen avslutas med att de som vill får testa att sitta bakom ratten på en dubbeldäckare. Många vill prova och kön blir snabbt lång. En av dem som testar är Eva Schillerström.

– Jag gillar att köra bil och har lång erfarenhet från serviceyrken. Jag kommer också jobba med mitt företag, så delad tjänst, verkar mycket bra för mig, berättar hon. Kommer jag in och klarar kursen vill jag köra buss i Norrtälje, säger Eva och ler stort. 

För mer information:
Eva Nelson, personalchef på Nobina, 0701-87 16 99.