Fritt bussval ger stora miljövinster

Om bussbolagen själva får bestämma vilken storlek på buss som bör användas för olika avgångar och linjer finns det stora miljövinster att göra inom kollektivtrafiken. Enligt en aktuell studie från Linköpings Universitet kan utsläppen av växthusgaser minskas med en tredjedel.


Om bussbolagen själva får bestämma vilken storlek på buss som bör användas för olika avgångar och linjer finns det stora miljövinster att göra inom kollektivtrafiken. Enligt en aktuell studie från Linköpings Universitet kan utsläppen av växthusgaser minskas med en tredjedel.

Många av dagens upphandlingar av busstrafiken är detaljstyrda av uppdragsgivarna, dvs länstrafikbolagen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna anger specifika krav på busstorlekar etc.

Det gör att utsläppen blir onödigt höga, enligt en aktuell studie från Linköpings universitet som presenterades på Trafikforum 2013. Studien har utgått från Nobinas busstrafik i Skaraborg och Kallhäll utanför Stockholm.

Utsläppen av växthusgaser från kollektiv busstrafik skulle kunna minska med en tredjedel om upphandlingsreglerna var mer flexibla. Idag trafikerar onödigt stora bussar långa sträckor på landsbygden, och det beror på de onödigt strikta föreskrifterna från beställarna av busstrafiken.

– Vi visar att det går att minska koldioxidutsläppen med upp till 34 procent om bussbolagen får använda fler busstyper, säger Helene Lidestam vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och logistik.

Resultatet är glasklart: Får trafikföretagen fritt välja rätt busstyp för respektive linje och avgång så kan det ge en rejäl miljövinst. En minskad detaljstyrning ger mera kollektivtrafik för pengarna, men är alltså bra även för miljön, eftersom det bara är trafikföretagen som har detaljkunskapen att göra rätt fordonsval anpassat efter hur många kunder som åker med bussarna.

- En minskad detaljstyrning i upphandlingarna har vi kämpat länge för inom Nobina och därför känns det riktigt bra att även få fördelarna bevisade i en oberoende studie med en tydlig optimeringsmodell baserad på kundernas resvanor, säger Rolf Kolmodin, kommunikationschef på Nobina Sverige.