Hur ser framtidens busskultur ut?

Hur ser framtidens busskultur ut? Nobina och Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg inleder nu ett samarbete på temat framtidens busskultur. Projektet syftar till att engagera eleverna i frågor som rör kollektivtrafiken i allmänhet och bussresor i synnerhet.

Hur ser framtidens busskultur ut? Nobina och Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg inleder nu ett samarbete på temat framtidens busskultur. Projektet syftar till att engagera eleverna i frågor som rör kollektivtrafiken i allmänhet och bussresor i synnerhet.

– Barn och ungdomar reser mycket med oss, men vi vet inte så mycket om vad de tycker om vårt utbud. Vi vill föra dialog med ungdomarna för att lära oss mer om vad mer de vill få ut av sin resa, säger initiativtagaren och affärsutvecklaren Henri Kokko på Nobina Halland.

Elever på Samhällsprogrammet kommer att arbeta med enkäter och djupintervjua både ungdomar och vuxna om deras åsikter om kollektivtrafiken medan elever på estet- och teknikprogrammet tar itu med är utformningen av busskurer. Eleverna kommer att åka till olika platser för att samla idéer till alternativa utformningar av väderskydden. En busskur kanske kan anpassas mer efter de som reser från den specifika platsen; en förskola, ett företag eller ett äldreboende.

– Intresset och engagemanget stiger när elever får möjlighet att arbeta med verkliga projekt och mottagare, säger Pär Wiik, skola- arbetslivsutvecklare på Varbergs Kommun.

Elevernas förslag presenteras under hösten för Nobina och på en mässa i maj nästa år.