MOM stärker meddelarfriheten i Sveriges största bussbolag

Nobina, Sveriges största bussbolag, ansluter sig till nyinstiftade MOM, (medarbetarombudet) för att stärka meddelarfriheten hos de anställda.

Nobina, Sveriges största bussbolag, ansluter sig till nyinstiftade MOM, (medarbetarombudet) för att stärka meddelarfriheten hos de anställda.

Nobinas medarbetare i Sverige och på Swebus kan från och med idag vända sig till ett fristående medarbetarombud, en enhet som är helt skild från företaget. Det kan handla om ärenden som rör upplevda missförhållanden och brister i arbetsförhållanden, frågor kring exempelvis säkerhet, miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ledarskap.

”Då Nobina verkar i gränslandet mellan marknadsekonomi och offentlig förvaltning upplever vi en skevhet i lagstiftningen. Offentliganställda har ett fullgott meddelarskydd, men våra medarbetare som lyder under aktiebolagslagen, har det inte. Med MOM ändrar vi inte på lagen men i sak har Nobinaanställda ett bättre skydd”, säger Peter Hagert, HR-direktör på Nobina.

MOM är nyinstiftat på initiativ av Nobina. Ragnar Norbäck, koncernchef Nobina, betonar att när Nobina ansluter sig till MOM ska det inte ses som en ersättning av de kanaler som finns idag, snarare ett komplement. Även de fackliga företrädarna i Nobina har ställt sig bakom initiativet att MOM finns tillgängligt som en extra kanal för medarbetarna.

”Nobina är ett företag som drivs efter starka värderingar. Respekt mot kunder, uppdragsgivare och kollegor är centralt i en verksamhet som vår. Lagar och regler ska följas i alla led. När vi ville öka transparensen i de här frågorna upptäckte vi att vid sidan av etablerade kanaler som interna råd och fackliga kanaler, så fanns det ett behov av extern kanal för en medarbetare som vill larma om felaktigheter i koncernen”, säger Ragnar Norbäck.

MOM räknar med 100-200 ärenden per år från Nobina. Ambitionen är att kunna hantera fler företag redan under 2013, då fokus på integritetsfrågor som meddelarskydd ökat kraftigt de senaste åren.

 ”En del företag har löst detta internt, men vi tror att det är viktigt för den personliga integriteten att den här formen av ärenden hanteras med en brandvägg mellan individ och företag, både bildligt och bokstavligt. Vi har både teknik och regelverk som skyddar individen”, säger Johan Ryd, medarbetarombud på MOM.

 Redan idag kommer Nobinas medarbetare i Sverige och på Swebus att kunna kontakta MOM. Nobina planerar att ansluta övriga bolag i Norden under nästa år.

FÖR MER INFORMATION:

Johan Ryd, MOM
Tel: 0708-52 67 91
[email protected] /* */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n+=2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e+=String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* */
www.missinglinkgrc.se

Ragnar Norbäck, koncernchef Nobina
Tel: 08-410 650 00
[email protected] /* */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n+=2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e+=String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* */

Peter Hagert, HR-direktör Nobina
Tel: 08-410 650 00
[email protected] /* */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n+=2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e+=String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* */