Nobina kör 24 meter lång BRT-buss till Köpenhamn

​Idag rullar en BRT-buss i Köpenhamn för första gången. Det är det danska kollektivtrafikföretaget Movia och Ålborgs kommun som visar upp för politiker hur en BRT-lösning fungerar i praktiken. Nobina kör därför över en 24 meter lång gashybridbuss från Malmö, den enda staden i Norden med en BRT-lösning.

Idag rullar en BRT-buss i Köpenhamn för första gången. Det är det danska kollektivtrafikföretaget Movia och Ålborgs kommun som visar upp för politiker hur en BRT-lösning fungerar i praktiken. Nobina kör därför över en 24 meter lång gashybridbuss från Malmö, den enda staden i Norden med en BRT-lösning.

Nobina kör sedan 2014 Malmöexpressen, Skånes största stadsbusslinje, på uppdrag av Skånetrafiken och i samarbete med Malmö stad. Det är ett busskoncept som kallas Bus Rapid Transit, eller BRT. Det innebär bland annat egna körfält för buss, singnalprioriterade korsningar och påstigning i alla dörrar för snabbare stopp vid hållplatsen. Dessutom är bussarna 24 meter långa dubbelledbussar med tre vagnar, vilket ökar kapaciteten.

Malmö är först ut i Sverige att erbjuda busskonceptet, som har inneburit ett ökat resande tack vare bland annat kortare restid. Dessutom har luftkvalitén förbättrats samt bullernivån sänkts. De goda resultaten gör att intresset för BRT är stort, både i Sverige och utomlands. Ett exempel är Danmark, där kollektivtrafikföretaget Movia och Ålborg kommun idag har bjudit in danska politiker till att uppleva en BRT-resa på riktigt mitt i Köpenhamn. Resan görs ombord på en av gashybridbussarna som till vardags trafikerar Malmö.

Movia och Ålborg kommun pekar på flera utmaningar för att Danmark ska kunna implementera BRT-lösningar. En är att det idag inte är möjligt att köra med 24 meter långa bussar, som i Sverige, utan gränsen är 18,75 meter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maryam Yazdanfar, PA- och kommunikationschef Nobina Sverige: 070-187 28 42, maryam.yazdanfar@nobina.se.