Nobina kör världens första ultrasnabbladdade elbuss i Umeå

En miljon resenärer som varje år reser till och från Umeå flygplats får nu resa med en buss med världens modernaste drivsystem. – Vi är mycket nöjda med att erbjuda våra kunder ett maximalt miljövänligt sätt att ta sig till och från flyget, säger Christer Sandström, Driftledare på Nobina i Umeå.

En miljon resenärer som varje år reser till och från Umeå flygplats får nu resa med en buss med världens modernaste drivsystem.
– Vi är mycket nöjda med att erbjuda våra kunder ett maximalt miljövänligt sätt att ta sig till och från flyget, säger Christer Sandström, Driftledare på Nobina i Umeå. 

Igår började Nobina köra en elbuss till och från Umeå flygplats. Laddningen av elbussen sker genom Europas kraftigaste laddstation placerad direkt utanför ankomsthallen. Batterierna som används idag snabbladdas för 30 minuters drift på 10 minuter. I höst, med en ny typ av batteri, kommer bussen kunna ultrasnabbladdas på 6 minuter för 60 minuters drift.

Inget motorbuller
För bussförarna och kunderna i bussen är den största skillnaden att det är så tyst i bussen – inget motorbuller hörs. Bussen drivs med hjälp av två navmotorer på bakhjulen. Elmotorerna drivs av batterier som finns på taket. Bussen har hybridbackup vilket innebär att den även kan drivas med en förbränningsmotor om den ej kan laddas.

Det ”plingar” till när bussen kör i väg, som på en spårvagn.
– Det är en säkerhetsaspekt för att upplysa övriga trafikanter om att det kommer en buss, berättar Christer.

Elbussar är framtiden och är speciellt bra här i Sverige där vi har en tämligen ren elproduktion. Cirka hälften av vår el är förnyelsebar och resterande del består till allra största delen av kärnkraft (ca 40 %) vilken inte är förnyelsebar, men den orsakar inga utsläpp av växthusgaser, säger Sofia Svensson, Miljöchef på Nobina.

Umeå är en växande stad som ligger i framkant i sina miljösatsningar. Tekniken har utvecklats av Hybricon, ett lokalt företag i Umeå. Övriga parter i projektet är bl.a. Umeå Kommun, Umeå kommunföretag, Swedavia och Umeå Airport.

Fakta
Elmotorer:
-
Har upp till 90 procent verkningsgrad
- Inga avgaser
- Ingen fossil drivmedelsförbränning

  • Förbränningsmotorer har ca 25-35 procent verkningsgrad.
  • Eldriften ger mycket låga driftkostnader.
    Jämför: Cirka 50-60 kronor för 4-5 liter diesel som räcker en mil Cirka 10-20 kronor för 10-20 kWh som räcker en mil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Sandström, Driftledare i Umeå
E-post: christer.sandströ[email protected] /* */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n+=2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e+=String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* */, Tel: 0701-87 17 41

Sofia Svensson, Miljöchef
E-post: [email protected] /* */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n+=2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e+=String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* */, Tel: 08-410 654 16

Håkan Ahlberg, Marknadsansvarig på Hybricon för tekniska frågor om bussen
E-post: [email protected] /* */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n+=2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e+=String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* */, Tel: 090-349 34 25