Nobina lanserar tilläggsprodukter för alla bussar

Nu kan alla Nobinas bussar få en mängd nya tilläggsprodukter för att utveckla kundupplevelsen i kollektivtrafiken. I katalogen över nio olika produkter finns bland annat Ladda, som ger USB-uttag och Surfa för obegränsad Wi-Fi för resenärerna. Ett annat exempel är Vägleda, där relevant information som förenklar resan och bytet mellan trafikslag presenteras på skärmar i bussarna.

Under flera år har Nobina tillsammans med sina uppdragsgivare genomfört pilotprojekt och utvecklat lokala lösningar för ett ökat resande och ökad kundnöjdhet. Det handlar om allt från gratis Wi-Fi på Norrtälje-bussarna till att kunna betala med betalkort ombord i Malmö. Baserat på de erfarenheterna kan Nobina nu erbjuda nio tjänster som färdiga produkter för alla uppdragsgivare i Sverige.

– Alla tjänar på en bättre standardisering av de här tjänsterna, säger Henrik Dagnäs, marknadsdirektör på Nobina. Om det skapas olika tjänster i olika regioner kommer det att bli onödigt krångligt och kostsamt. För att tydliggöra för våra uppdragsgivare hur vi vill utveckla kollektivtrafiken väljer vi till och med att presentera lösningarna som färdiga produkter som på ett enkelt sätt beskriver kundnyttan. Det har branschen nytta av både i upphandlingar och i utveckling i befintliga trafikavtal.

I katalogen finns bland annat produkter som ökar tryggheten med hjärtstartare ombord, värdar vid kundevent och trafikstörningar samt trygghetskameror. Produkten Uppgradera rekonditionerar bussflottan som ett alternativ till att köpa nya bussar. Omlackering och utbyte av material invändigt ger resenärerna en nybuss-känsla.

- Vi vet att tilläggsprodukterna kan locka fler att åka kollektivt och dessutom öka kundnöjdheten, säger Henrik Dagnäs. Det förenklar vardagsresandet att exempelvis kunna arbeta på bussen. Att ha möjlighet att betala sin bussresa med betalkort sänker trösklarna in till kollektivtrafiken.

De nio nya produkterna förbättrar inte bara upplevelsen för resenärerna. Det finns också produkter som förenklar för uppdragsgivaren. Ett exempel på det är Validera, där Nobina kan avläsa mobilbiljetter. Ett annat är Länka, som gör det möjligt att nyttja bussens befintliga uppkoppling för biljettmaskiner.

Alla nya tilläggsprodukter från Nobina:

 • Vägleda
  Ett informationssystem för resenärerna med allt från reseinformation till underhållning ombord på bussen. Används idag bland annat av SL och Värmlandstrafik.
 • Surfa
  Obegränsad och snabb Wi-Fi ombord. Med hjälp av kraftfulla antenner skapas bättre nätverkstäckning än vad som är möjligt med resenärernas egna mobiler.
 • Validera 
  Validering av mobilbiljetter där föraren får möjlighet att snabbt kontrollera mobilbiljetter för snabbare ombordstigning.
 • Länka
  Erbjuder stabil uppkoppling i bussens befintliga system för exempelvis biljettmaskiner.
 • Ladda 
  Ger tillgång till USB-uttag så att resenärerna kan ladda sina mobiltelefoner under resan.
 • Guida 
  Värdar tar hand om resenärer vid störningar men kan också exempelvis sättas in för att informera vid lansering av nya busslinjer. Används idag bland annat av Skånetrafiken samt på Södertörn.
 • Trygga
  Hjärtstartare och HLR-utbildning av förare samt en trygghetskamera ombord på bussen ökar tryggheten för såväl kunden som föraren.
 • Betala 
  Möjligheten att använda betalkort ombord för att köpa biljett. Produkten är en så kallad “chip and go”-lösning där köer för ombordstigande resenärer undviks genom att man inte behöver ange pin-kod för sitt betalkort. Lösningen används idag i bland annat i Malmös stadstrafik.
 • Uppgradera
  Möjlighet för uppdragsgivaren att enkelt beställa en uppgradering av bussflottan. Produkten innehåller olika nivåer med bland annat omlackering, byte av klädsel och mattor samt byte av golv och tak. En uppgradering är mer kostnadseffektivt än att köpa in helt nya bussar.

För mer information, kontakta:
Maryam Yazdanfar, kommunikationschef Nobina: 0701-87 28 42,