Nobina med i regeringens samverkansgrupp för framtidens resor & transporter

Nobina Technologys chef Marcel Kroeze blir medlem i en av regeringens nyligen utsedda samverkansgrupper, tilltänkta att med innovativa lösningar möta Sveriges framtida utmaningar inom bland annat resor och transporter.

Nobina Technologys chef Marcel Kroeze blir medlem i en av regeringens nyligen utsedda samverkansgrupper, tilltänkta att med innovativa lösningar möta Sveriges framtida utmaningar inom bland annat resor och transporter.

Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar där nya sätt att resa, bo och jobba är en förutsättning för att säkerställa en fortsatt global konkurrenskraft. Som ett led i att kunna möta dessa utmaningar har regeringen utsett fem Samverkansgrupper. Nobina är representerat av Nobina Technologys chef Marcel Kroeze som kommer att ingå i samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter. Gruppen ska verka för ett samhälle där transporterna används smartare och mer resurseffektivt.

- Det är glädjande att Nobinas innovationssatsningar uppmärksammas och att vår samlade kunskap används för att utveckla resandet till förmån för både den enskilde resenären och för samhället, säger Henrik Dagnäs, styrelseordförande på Nobina Technology.